Warren Buffett: Hãy đầu tư càng nhiều càng tốt vào những thứ sau Warren Buffett: Hãy đầu tư càng nhiều càng tốt vào những thứ sau

Khi Buffett nói, hãy dừng mọi thứ lại và lắng nghe.   Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư tài ba nhất mọi thời đại. Ông cũng nằ...

Read more »
 
Top