Kiến thức chứng khoán - Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Chứng khoán là gì? Cách giao dịch chứng khoán, và theo dõi chứng khoánCHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:
 
-           Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

-          Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán


HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 

I.   QUY ĐỊNH VỀ KÝ QUỸ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN:
 
1.    Ký quỹ tiền

Khi đặt lệnh mua chứng khoán, Quý Khách hàng phải ký quỹ đủ 100% số tiền mua chứng khoán cộng với các khoản phí giao dịch phát sinh.

Quý Khách hàng có thể nộp tiền ký quỹ theo hình thức nộp tiền mặt hay chuyển khoản tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán.
 
2.   Ký quỹ chứng khoán

Khi đặt lệnh bán chứng khoán, tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý Khách hàng phải có đủ số dư chứng khoán để thanh toán 100% lệnh đặt bán. Số dư chứng khoán trên tài khoản GDCK của Quý Khách hàng bao gồm chứng khoán Quý Khách hàng đã thực hiện: mua trên thị trường, nhận chuyển khoản chứng khoán hoặc lưu ký chứng khoán vào tài khoản.
 
II. QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH TẠI CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN:
 

 
HSX (SGDCK TPHCM)
HNX (SGDCK HN)
1. Thời gian giao dịch: 9h00 – 15h00 thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ giữa phiên từ 11h30 – 13h00
- 9h00 – 9h15: Giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa. Lệnh sử dụng: ATO, LO.
- 9h15 – 11h30, 13h00 – 14h30: Giao dịch khớp lệnh liên tục. Lệnh sử dụng: LO, MP.
- 14h30 – 14h45: Giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa. Lệnh sử dụng: ATC, LO.
- 9h00 – 11h30,  13h00 – 15h00: Giao dịch thoả thuận.
- 9h00 – 11h30, 13h00 – 14h30: Giao dịch khớp lệnh liên tục. Lệnh sử dụng: LO, MTL, MOK, MAK.
- 14h30 – 14h45: Giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa. Lệnh sử dụng: ATC, LO.
- 9h00 – 11h30,  13h00 – 15h00: Giao dịch thoả thuận.
2. Phương thức giao dịch
- Giao dịch khớp lệnh định kỳ
- Giao dịch khớp lệnh liên tục
- Giao dịch thỏa thuận
- Giao dịch khớp lệnh định kỳ
- Giao dịch khớp lệnh liên tục
- Giao dịch thỏa thuận
3. Giá tham chiếu (TC)
 Là giá đóng của của ngày giao dịch gần nhất.
 Là giá đóng của của ngày giao dịch gần nhất.
4. Đơn vị yết giá
Đối với giao dịch khớp lệnh:
- Dưới 50.000 đồng: 100 đồng.
- Từ 50.000 – 99.500 đồng: 500 đồng.
- Từ 100.000 đồng: 1000 đồng.
Không quy định đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận.
  • Đối với giao dịch khớp lệnh cổ phiếu và chứng chỉ quỹ: 100 đồng.
  • Không quy định đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận.và giao dịch trái phiếu.
5. Đơn vị giao dịch
- GD lô chẵn: 10 cổ phiếu và bội số của 10 cổ phiếu
- GD thỏa thuận: Từ 20.000 cổ phiếu trở lên. Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.
- GD lô chẵn: 100 và bội số của 100 đối với cả cổ phiếu và trái phiếu
- GD thỏa thuận: Từ 5.000 cổ phiếu hoặc 1.000 trái phiếu trở lên. Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.
6. Biên độ dao động giá
 
 a/ CP/CCQ: ± 7%
 Giá trần  = Giá tham chiếu + 7%
 Giá sàn = Giá tham chiếu – 7%
 b/ Trái phiếu: không quy định.
 c/ CP/CCQ ngày giao dịch đầu tiên:
- CP/CCQ phải có mức giá khởi điểm do tổ chức niêm yết (tư vấn) xác định làm giá tham chiếu.
- Biên độ dao động giá: tối thiểu ± 20%
- Cách thức đặt lệnh CP/CCQ ngày giao dịch đầu tiên giống như CP/CCQ đang niêm yết.
 d/ CP/CCQ tạm ngừng giao dịch trên 90 ngày khi giao dịch trở lại: do HSX quyết định sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 a/ Cổ phiếu: ±10%
 Giá trần  = Giá tham chiếu  + 10%
 Giá sàn = Giá tham chiếu – 10%
 b/ Trái phiếu: không quy định.
 c/ CP ngày giao dịch đầu tiên:
- CP/CCQ phải có mức giá khởi điểm do tổ chức niêm yết (tư vấn) xác định làm giá tham chiếu.
- Biên độ dao động giá: ± 30%
- Cách thức đặt lệnh CP/CCQ ngày giao dịch đầu tiên giống như CP/CCQ đang niêm yết.
 d/ CP/CCQ tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày giao dịch khi giao dịch trở lại: ± 30%
8. Thời hạn thanh toán - Đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư: T+3.
- Đối với giao dịch trái phiếu và tín phiếu: T+1
- Đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư: T+3.
- Đối với giao dịch trái phiếu và tín phiếu: T+1

 
CÁCH THEO DÕI CHỨNG KHOÁN, xem tại đây

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG CHỨNG KHOÁN, xem tại đây 
Share:

Nổi bật

Giới siêu giàu kiếm tiền từ đâu?

Follow by Email