Trong giai đoạn 2013-2014 đã có 6 công ty quản lý rút khỏi thị trường bằng các phương thức khác nhau như: giải thể, tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động.

Ngày 4/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã công bố những kết quả bước đầu của việc tái cấu trúc ngành (quản lý) quỹ, nằm trong tổng thể tái cấu trúc thị trường chứng khoán.


Theo UBCK, trong thời gian trước, số lượng các tổ chức kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho thị trường chứng khoán (TTCK) tăng quá nhanh, trong khi năng lực về vốn, công nghệ, trình độ chuyên môn, năng lực quản trị, điều hành, đặc biệt là quản trị rủi ro còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ gây ra rủi ro hệ thống, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư cũng như các tổ chức phát hành.


Đạo đức nghề nghiệp của một số tổ chức kinh doanh chứng khoán còn chưa cao, các mảng hoạt động kinh doanh chưa đa dạng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức này.


Do vậy, UBCKNN đã hạn chế cấp phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nhằm đánh giá lại tình hình hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán đã được cấp phép để có phương án củng cố, sắp xếp hoạt động của các tổ chức này. 


Trong các năm 2013-2014, đã có 06 công ty quản lý quỹ (chiếm 12%) thuộc diện tái cấu trúc rút khỏi thị trường bằng các phương thức khác nhau như: giải thể, tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động; đồng thời có 2 công ty quản lý quỹ mới được cấp phép thành lập trực thuộc các Tập đoàn bảo hiểm nước ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các công ty quản lý quỹ còn hoạt động trên thị trường đều có mức an toàn vốn khả dụng đáp ứng quy định.


Công tác tái cấu trúc các công ty quản lý quỹ thời gian qua đã được thực hiện tương đối sát sao nhưng không làm xáo trộn hoạt động và tâm lý chung của thị trường. Cho tới thời điểm hiện tại, số lượng các công ty quản lý quỹ còn hoạt động là 43 công ty, quản lý hơn 200 hợp đồng với tổng giá trị ủy thác đạt trên 100 nghìn tỷ đồng.


Công tác tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư có kết quả tương đối rõ rệt, cụ thể đã thực hiện theo đúng hai xu hướng đề ra:


(i) thay thế dần thế hệ các quỹ đóng bằng hệ thống các quỹ mở hoạt động linh hoạt hơn và có cơ chế bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn

(ii) thay thế dần các quỹ thành viên bằng hệ thống các quỹ đại chúng (quỹ mở) hoạt động minh bạch hơn.


Trong tổng số 26 quỹ đang hoạt động, tổng số quỹ đại chúng chiếm 70%, cụ thể có: 15 quỹ mở, 02 quỹ ETF, 01 quỹ đóng, 08 quỹ thành viên. Quy mô của các quỹ ước đạt 7 nghìn tỷ đồng. Đây là tiền đề cho các sản phẩm quỹ mới (quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán…) tiếp tục hình thành và phát triển trong thời gian tới.

Tóm lại, UBCK nhấn mạnh việc thu hẹp số lượng các công ty quản lý quỹ hoạt động kém hiệu quả, bổ sung các quy định nhằm thúc đẩy các công ty nâng cao trình độ nghiệp vụ, phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hướng tới các chuẩn mực quốc tế, đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư hiện đại là những bước đi cụ thể trong nỗ lực tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán và tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, hai trụ cột quan trọng trong chủ trương tái cơ cấu TTCK mà Bộ Tài chính đang triển khai, phù hợp với chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế của Chính phủ, đưa TTCK trở thành một kênh dẫn vốn trung, dài hạn quan trọng của nền kinh tế.
Theo Infonet
 
Top