Chỉ số tổng thu nhập dựa trên HNX 30, viết tắt là HNX30 TRI, được chính thức công bố hôm nay 15-12 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và là chỉ số tổng thu nhập đầu tiên chính thức được tính toán và công bố tại Việt Nam.
HNX30 TRI ra đời nhằm giúp nhà đầu tư có thêm công cụ để đánh giá hiệu quả đầu tư đối với các sản phẩm ETF. Đây cũng là loại hình chỉ số được nhiều công ty chỉ số quốc tế như MSCI, FTSE xây dựng và nhiều quỹ đầu tư quốc tế, đặc biệt là các quỹ ETF đầu tư thụ động, rất ưa chuộng vì độ phản ánh tỷ suất lợi nhuận chính xác hơn so với chỉ số giá.

HNX30 TRI là chỉ số tổng thu nhập được tính toán dựa trên chỉ số gốc HNX 30 với sự thay đổi giá trị thị trường của 30 cổ phiếu trong rổ chỉ số HNX 30 và các khoản cổ tức bằng tiền mặt của các cổ phiếu trong  rổ chỉ số HNX 30 được giả thiết tái đầu tư vào rổ chỉ số.

Theo HNX, có thể hiểu như sau: Diễn biến chỉ số HNX30 TRI = diễn biến chỉ số HNX30 + ảnh hưởng cổ tức của từng cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số HNX30
Việc tính toán chỉ số tổng thu nhập được thực hiện với giả thiết cổ tức bằng tiền đã sẵn sàng vào ngày giao dịch không hưởng quyền và được tái đầu tư lại rổ chỉ số vào cuối ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Cổ tức sử dụng trong phương pháp tính toán chỉ số này là tổng giá trị các khoản cổ tức bằng tiền mặt của các cổ phiếu trong rổ chỉ số HNX 30.

Điểm cơ sở của chỉ số là 100 và ngày cơ sở là ngày 3-1-2012 (lấy theo ngày cơ sở của chỉ số HNX30). Dữ liệu HNX30 TRI sẽ được tính toán phản ánh cùng lúc với chỉ số HNX30. Chỉ số HNX30 TRI lúc chào sàn ngày hôm nay là 190,14 và kết thúc ngày giao dịch là 188,35.

Chỉ số HNX30 TRI được kỳ vọng sẽ là chỉ số tham chiếu cho các sản phẩm sử dụng hoặc kết nối với chỉ số HNX 30, qua đó nhà đầu tư có thể đánh giá hiệu quả đầu tư trên các sản phẩm này so với việc đầu tư vào các quỹ ETF dựa trên chỉ số HNX30, giúp nhà đầu tư có thêm công cụ phân tích, và đánh giá đầu tư.
Chỉ số cũng cho thấy tỷ lệ lợi nhuận của các cổ phiếu trong rổ HNX30 so với các rổ chỉ số khác.

HNX30 TRI ra đời cùng với việc đưa chứng chỉ quỹ ETF SSIAM HNX 30 của Công ty quản lý quỹ SSI vào giao dịch trên sàn HNX cuối tháng này.

Cùng với sự ra đời của chỉ số mới này, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) vừa công bố Quỹ ETF SSIAM HNX30 dự kiến được niêm yết và chính thức giao dịch tại HNX vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1-2015.

Quỹ ETF SSIAM HNX30 hoạt động theo mô hình Quỹ hoán đổi danh mục. Quỹ hoạt động với chi phí thấp (phí quản lý là 0,5% NAV/năm, phí lưu ký 0,03% NAV, phí giám sát và phí quản trị quỹ 0,09% NAV, phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 5 triệu đồng/tháng).

Quỹ ETF SSIAM HNX30 có mục tiêu đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số HNX30 trong tất cả các giai đoạn.
TBKTSG Online
 
Top