Với tình cảnh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp, chỉ chờ BCTC năm 2014 được kiểm toán những cổ phiếu này sẽ phải nói lời chia tay.
 Với những BCTC năm 2014 đã được công bố sẽ có một số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh với mức lỗ vượt vốn điều lệ thực góp, thời gian tới sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm. Không ít doanh nghiệp khác báo thua lỗ trong cả 3 năm liên tiếp 2012, 2013 và 2014.
Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp bị hủy niêm yết bắt buộc khi kết quả sản xuất - kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục, hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét…

Theo đó, CTCP Hữu Liên Á Châu (HLA) đã là cổ phiếu đầu tiên chính thức bị HSX hủy niêm yết bắt buộc khi công bố báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2014, với mức lỗ lũy kế gần gấp đôi vốn điều lệ thực góp. Cụ thể, niên độ tài chính 2014, HLA đạt doanh thu 1.876 tỷ đồng, nhưng giá vốn ở mức 2.173 tỷ đồng. Kinh doanh dưới giá vốn khiến Công ty lỗ gộp hơn 296 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 475,6 tỷ đồng, dẫn đến lỗ lũy kế 2 năm liên tiếp 656,4 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ thực góp là 344,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối niên độ âm 167,3 tỷ đồng. Cổ phiếu này sẽ có phiếu giao dịch cuối cùng trên HSX vào ngày 11/02/2015.

Mã cổ phiếu VST của Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam là cổ phiếu tiếp theo mới đây đã bị HoSE lưu ý về khả năng hủy niêm yết. Quý 4 năm nay VST tiếp tục lỗ do giá vốn hàng bán vượt quá doanh thu thuần trong kỳ với mức lỗ ròng 33,2 tỷ đồng trong quý 4, nâng lỗ lũy kế cả năm lên 144,8 tỷ đồng. Kết quả này không ngoài dự đoán bởi trước đó tại ĐHCĐ thường niên 2014 của công ty đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh với khoản lỗ 179 tỷ đồng trước thuế. Như vậy, đây đã là năm thứ 3 liên tiếp công ty báo lỗ, công ty đứng trước khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc khi BCTC năm 2014 được kiểm toán khó có khả năng xoay chiều.

Một doanh nghiệp vận tải biển khác là CTCP Vận tải biển Hải Âu (SSG) cũng đã không thể hoàn thành mục tiêu bám sàn khi tiếp tục báo lỗ trong năm 2014 hơn 10 tỷ đồng nâng lợi nhuận chưa phân phối tính đến hết quý 4 là 46,06 tỷ đồng – mặc dù chưa vượt vốn điều lệ nhưng với việc kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp Vận tải biển Hải Âu khó có thể thoát án hủy niêm yết.

Đã 2 năm làm ăn thua lỗ (năm 2012 - 2013), năm 2014, Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai (DCT) vẫn tiếp tục lỗ 110 tỷ đồng. Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có văn bản gửi DCT nhắc nhở về việc chứng khoán có nguy cơ bị hủy niêm yết do lỗ 3 năm liên tiếp. Quyết định "đi hay ở" lại HSX sẽ được đưa ra sau khi báo cáo kiểm toán 2014 của DCT được công bố.

Xây dựng Số 15 (V15) tiếp tụ báo lỗ 15,4 tỷ đồng trong quý 4 do thị trường khó khăn nên kinh doanh BĐS không bán được hàng, mặt khác các công trình xây lắp công ty đã thi công hồ sơ quyết toán giai đoạn chưa được chủ đầu tư phê duyệt. Lũy kế cả năm 2014 LNST âm 29,13 tỷ đồng khả hơn hơn mức lỗ ròng gần 61 tỷ đồng trong năm 2013 nhưng đây cũng đã là năm thứ 3 liên tiếp V15 báo lỗ, chỉ cần chờ đến báo cáo kiểm toán khả năng rời sàn của cổ phiếu này là rất cao. V15 đã bị đưa vào diện bị kiểm soát và hạn chế giao dịch từ ngày 05/01/2015.

Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (BTH) tiếp tục gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất sản phẩm truyền thống, hợp đồng chủ yếu là sửa chữa, cải tạo máy biến áp; hợp đồng sản xuất máy biến áp mới công suất nhỏ, số lượng hạn chế. Doanh thu hoạt động sản xuất đạt tỷ lệ thấp so cùng kỳ năm trước, trong khi các chi phí cố định cho hoạt động SXKD trong kỳ vẫn phải chi ra như tiền thuê đất, chi phí khấu hao TSCĐ,... Do đó, BTH tiếp tục báo lỗ năm thứ 3 liên tiếp với mức lỗ ròng trong năm 2014 là 1,14 tỷ đồng.

Sau khi lỗ liên tiếp trong 2 năm 2012 và 2013, Sara Việt Nam (SRA) báo lỗ tiếp gần 800 triệu đồng trong năm 2014. CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (VPC) tiếp tục báo lỗ 2,19 tỷ đồng trong quý 4/2014 nâng mức lỗ lũy kế cả năm 2014 lên 8,48 tỷ đồng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp VPC báo lỗ. CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM (PTM) báo lỗ 887 triệu đồng trong năm 2014 và đây là năm thứ 3 liên tiếp công ty thua lỗ.

Hiện tại trên 2 sàn niêm yết vẫn còn hàng loạt các doanh nghiệp chưa công bố BCTC quý 4 và cả năm 2014, trong đó có những doanh nghiệp cũng đã chịu cảnh thua lỗ trong 2 năm liên tiếp như Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVX), Nhà Khang Điền (KDH), Vận tải biển Việt Nam (VOS), Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (PVV), Petroland (PTL), Địa ốc Dầu khí (PVL)...
Thanh Tú
Theo InfoNet/HNX&HSX

Trang

 
Top