Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán - Kiến thức chứng khoán - Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

02/06/2015

FDI vào Việt Nam: Sự trỗi dậy của người Hàn

Từ năm 2014, Hàn Quốc đã bứt lên dẫn đầu nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam với hơn 35%.

Share:

Xem nhiều

Follow by Email

Tìm kiếm

Business