Biên độ dao động giá chứng khoán trên sàn UPCoM sẽ được nâng từ ± 10% hiện nay lên ± 15% kể từ đầu tháng tới.
Trong thời gian tới, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai việc phân bảng thị trường UPCoM dựa trên các tiêu chí như quy mô vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình trạng tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin.

Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ tăng tính hấp dẫn của thị trường UPCoM, thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia thị trường.

UPCoM là thị trường giao dịch chứng khoán dành cho công ty đại chúng chưa niêm yết, được chính thức khai trương ngày 24/6/2009. Tới đây, thị trường này sẽ có thêm nhiều hàng hóa khi Quyết định 51 ban hành ngày 15/9/2014 quy định doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hóa sẽ phải niêm yết trên thị trường chứng khoán.
mở tài khoản chứng khoán
 
(Vnexpress)
 
Top