JVC luôn là cổ phiếu được quan tâm, với số cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên cao. Kết quả kinh doanh tốt, chia cổ tức cao và kín room khối ngoại. Mới đây, JVC còn thành công trong phát hành để huy động vốn cho dự án mới và tiềm năng ở Việt Nam là xe khám bệnh lưu động. 

Nhưng những điều này không thể bảo đảm cho nhà đầu tư tránh khỏi biến cố lớn, khiến giá trị thị trường JVC mất đi cả ngàn tỷ đồng. Có phải nhà đầu tư quá tin vào những con số nên bị thiệt hại? Để trả lời vấn đề này, hãy nhìn từ góc độ thông tin.
Xem bài tại đây:
 
Top