Các chuyên gia tài chính cho rằng, động thái tăng thêm hạn mức (room) tăng trưởng tín dụng (TTTD) cho một số NH hôm 8/7 sẽ không vượt quá chỉ tiêu định hướng.

Tăng trưởng tín dụng cả năm 15,3%

Đầu năm 2015 mục tiêu TTTD toàn hệ thống NH dự kiến 13-15%, nhưng NHNN cũng đặt vấn đề có thể điều chỉnh chỉ tiêu toàn ngành lên 17% để thúc đẩy kinh tế.

Xem bài tại đây:
http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/noi-room-nhung-khong-no-noi-20150715142032011.chn


 
Top