Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán - Kiến thức chứng khoán - Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

15/07/2015

Ocean Group có thể lãi nghìn tỷ từ chuyển nhượng dự án StarCity Centre

Ocean Group cho biết đang tiến hành tái cơ cấu bằng cách cơ cấu lại khoản đầu tư ở công ty con, trong đó việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty này tại StarCity Centre có thể đem lại khoản lợi nhuận khoảng 1.000 tỷ đồng.
Xem bài tại đây:
Share:

Xem nhiều

Follow by Email

Tìm kiếm

Business