Giao dịch được thực hiện vào ngày 14/7/2015. Tổng tỷ lệ sở hữu của các nhóm do Dragon Capital tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn đạt 7,99%. Tuần trước, Dragon Capital cũng đã bán ra lượng lớn cổ phiếu HPG và CSM.

Trước khi thực hiện giao dịch, Wareham Group Limited nắm giữ 13,53 triệu cổ phiếu SSI, tương đương với 3,17% VĐL của CTCP Chứng khoán Sài gòn (mã SSI- HoSE).

Ngày 14/7/2014, tổ chức này đã bán ra 300.000 cổ phiếu. Hiện, Wareham Group Limited đang nắm giữ 13,23 triệu cổ phiếu, chiếm 3,1% vốn.

Xem bài tại đây: 
 
Top