Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán - Kiến thức chứng khoán - Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

16/07/2015

Vụ JVC: Cơ chế bảo vệ nhà đầu tư quá yếu

JVC luôn là cổ phiếu được quan tâm, với số cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên cao. Bản thân công ty này cũng có kết quả kinh doanh tốt, chia cổ tức cao và kín room khối ngoại. Mới đây, JVC còn thành công trong phát hành để huy động vốn cho dự án mới và tiềm năng ở Việt Nam là xe khám bệnh lưu động. Không chỉ vậy, vài tờ tạp chí có uy tín còn xếp JVC vào danh sách những doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam.
 
Xem bài tại đây: 
Share:

Xem nhiều

Follow by Email

Tìm kiếm

Business