Morgan Stanley đưa ra danh sách 10 loại tiền nằm trong diện dễ bị tổn thương nhất trước những biến động của đồng nội tệ Trung Quốc.
Những quốc gia sở hữu 10 loại tiền trong danh sách của Morgan Stanley có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc lớn và cạnh tranh xuất khẩu với nước này. Những loại tiền này trở nên dễ tổn thương trong bối cảnh Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ. Số liệu về giá trị xuất khẩu dưới đây được lấy từ cơ sở dữ liệu của Đại học Michigan (Mỹ) và trang thống kê chính thức của chính phủ các nước, vùng lãnh thổ.

1. Baht Thái Lan

Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2012: 26,89 tỷ USD
Tỷ lệ trong tổng giá trị xuất khẩu năm 2012: 11,72%
Ảnh: CNBC.
Ảnh: Bussiness Times

2. Đôla Singapore

Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2012: 43,91 tỷ USD
Tỷ lệ trong tổng giá trị xuất khẩu năm 2012: 10,75%
Ảnh: Bussiness Times.
Ảnh: Bloomberg

3. Đôla Đài Loan

Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2012: 80,71 tỷ USD
Tỷ lệ trong tổng giá trị xuất khẩu năm 2012: 26,79%
Ảnh: Bloomberg.
Ảnh: CNBC

4. Won Hàn Quốc

Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2012: 134,32 tỷ USD
Tỷ lệ trong tổng giá trị xuất khẩu năm 2012: 24,52%
Ảnh: CNBC.
Ảnh: CNBC

5. Rand Nam Phi

Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2012: 10,13 tỷ USD
Tỷ lệ trong tổng giá trị xuất khẩu năm 2012: 11,69%
Ảnh: CNBC.
Ảnh: CNBC

6. Real Brazil

Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2012: 41,22 tỷ USD
Tỷ lệ trong tổng giá trị xuất khẩu năm 2012: 17%
Ảnh: CNBC.
Ảnh: CNBC

7. Peso Chile

Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2012: 18,22 tỷ USD
Tỷ lệ trong tổng giá trị xuất khẩu năm 2012: 23,27%
Ảnh: CNBC.
Ảnh: Ask

8. Sols Peru

Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2012: 7,85 tỷ USD
Tỷ lệ trong tổng giá trị xuất khẩu: 17,08%
Ảnh: Ask.
Ảnh: Bloomberg

9. Peso Colombia

Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2012: 3,34 tỷ USD
Tỷ lệ trong tổng giá trị xuất khẩu: 5,55%
Ảnh: Bloomberg.
Ảnh: Bloomberg

10. Rúp Nga

Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2012: 35,77 tỷ USD
Tỷ lệ trong tổng giá trị xuất khẩu: 6,82%
Ảnh: Bloomberg.

Trang

 
Top