Trong khi nhà đầu tư nghiệp dư thích cổ phiếu tăng vù vù thì nhà đầu tư chuyên nghiệp thích các cổ phiếu tăng từ từ nhưng bền vững.

Theo Vfress

>> 6 lỗi cơ bản các nhà đầu tư trẻ tuổi thường mắc phải

 
Top