Kiến thức chứng khoán - Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Câu hỏi thường gặp khi đầu tư chứng khoán

 • Tôi muốn đầu tư chứng khoán mà không lỗ, có cách nào bảo đảm tôi đầu tư chắc chắn có lợi không?
- Lợi nhuận luôn tỉ lệ thuận với rủi ro. Để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất, quý khách nên tới một công ty chứng khoán để đựơc các chuyên viên tư vấn đầu tư một cách bài bản.
 • Cổ phần là gì? Cổ phiếu là gì?
- Vốn điều lệ chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của cổ đông góp vốn trong công ty.
 • Với một người bắt đầu đầu tư chứng khoán, nên đầu tư bao nhiêu tiền là vừa?
- Không có chuẩn mực nào để đánh giá đầu tư bao nhiêu là vừa. Tuy nhiên, việc quyết định số tiền đầu tư phụ thuộc 3 yếu tố sau:
» Khả năng tài chính của nhà đầu tư.
» Chiến lược đầu tư.
» Tình hình thị trường.
 • Mua - bán cổ phiếu vào thời điểm nào để có lợi nhuận cao nhất?
- Mua tại đáy và bán tại đỉnh hình Sin.

 • Tính thanh khoản của chứng khoán là gì?
- Tính thanh khoản (hay còn gọi là tính lỏng) của thị trường là một thuật ngữ kinh doanh dùng để chỉ khả năng có thể nhanh chóng mua hoặc bán hàng hoá trên thị trường mà không bị ảnh hưởng của yếu tố giá cả. Khoảng thời gian để mua và bán hàng hoá thường là ngắn hạn. Một thị trường có tính thanh khoản cao là tại đó luôn có nhiều người mua và nhiều người bán trong cùng một thời gian. Các giao dịch không làm ảnh hưởng nhiều đến giá trong thị trường này.
 • Đầu tư cổ phiếu chưa niếm yết có cần mở TK GDCK không?
- Không. Vì các loại chứng khoán chưa niêm yết có thể trao đổi, mua bán giữa các cá nhân với nhau thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần sở hữu.
 • Muốn đầu tư chứng khoán niêm yết phải bắt đầu như thế nào?
- Đầu tư chứng khoán niêm yết quý khách thực hiện các bước sau:
» Nhà đầu tư bắt đầu bằng việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán.
» Nộp tiền vào tài khoản và / hoặc lưu ký chứng khoán.
» Đặt lệnh mua / bán chứng khoán.
 • Tôi hiện cư trú tại tp HCM, tuy nhiên do điều kiện công việc bận rộn phải đi công tác trong và ngoài nước thường xuyên. Vậy, tôi có thể nhờ người nhà thực hiện việc đặt lệnh, rút tiền từ tài khoản thay tôi được không và thủ tục thực hiện như thế nào?
- Nhà đầu tư có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ của một chủ tài khoản chứng khoán như: đặt lệnh mua bán chứng khoán trong tài khoản, nộp tiền và rút tiền từ tài khoản, và các quyền và nghĩa vụ khác … Nhằm tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục pháp lý cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện việc uỷ quyền này như sau:
 1. Nhằm đảm bảo về tính chặt chẽ, văn bản uỷ quyền nên lập thành văn bản và có xác nhận của chính quyền địa phương về chữ ký của người uỷ quyền (tức chủ tài khoản).
 2. Nội dung của văn bản uỷ quyền cần có những thông tin cơ bản sau:
   + Họ tên; số chứng minh nhân dân/ngày cấp/nơi cấp; địa chỉ thường trú của người uỷ quyền và người nhận uỷ quyền;

   + Phạm vi uỷ quyền: nêu rõ nội dung uỷ quyền (ví dụ: chỉ đặt lệnh mua bán hay uỷ quyền toàn bộ);

   + Thời hạn uỷ quyền;

   + Cam kết chịu trách nhiệm về các nội dung mà nhà đầu tư đã uỷ quyền cho người khác;

   + Chữ ký của các bên và xác nhận của cơ quan nhà nước về tính xác thực của các chữ ký này.

   + Các trường hợp chấm dứt việc uỷ quyền.
 3. Sau khi đã hoàn tất văn bản uỷ quyền trên, nhà đầu tư gửi văn bản này cho bộ phận giao dịch của công ty chứng khoán. Và kể từ thời điểm này công ty chứng khoán sẽ chấp nhận các giao dịch của người đại diện của nhà đầu tư (người nhận uỷ quyền) trong phạm vi văn bản uỷ quyền mà nhà đầu tư đã gửi cho công ty chứng khoán.
Khi có nhu cầu chấm dứt việc uỷ quyền, nhà đầu tư có văn bản thông báo với công ty chứng khoán về việc chấm dứt việc uỷ quyền này và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình.
 • Khi mở tài khoản nhà đầu tư được nhận những loại giấy tờ gì?
- Khi mở tài khoản, nhà đầu tư nhận đuợc 1 bản chính Hợp dồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, 01 thẻ tài khoản ghi tên khách hàng và số tài khoản giao dịch chứng khoán.
 • Khi tài khoản đã có giao dịch và qua mỗi lần giao dịch NĐT có các loại giấy tờ gì do CTCK xác nhận, làm bằng chứng trong tài khoản của mình có, thay đổi bao nhiêu cổ phiếu loại nào; bao nhiêu tiền mặt (nhất là khi giao dịch bằng điện thoại)?
- Khi tài khoản dã có giao dịch, lịch sử giao dịch dã duợc thể hiện trên tài khoản khách hàng. Nếu có yêu cầu của chủ tài khoản, Công ty Chứng khoán sẽ in xác nhận giao dịch có dóng dấu của công ty chứng minh việc sở hữu chứng khoán hợp pháp của khách hàng, xác nhận số du tiền mặt của khách hàng. Khách hàng có thể yêu cầu CTCK in toàn bộ sao kê chứng khoán, tiền mặt các tháng truớc dó cho dến thời diểm hiện tại dể theo dõi.

- Các giao dịch qua diện thoại cố dịnh theo số diện thoại quy dịnh có ghi âm, việc ghi âm là bằng chứng việc dặt lệnh của khách hàng. Chứng khoán khớp lệnh sẽ thể hiện trên xác nhận giao dịch chứng khoán của khách hàng trong ngày.
 • Nhà đầu tư nào được nhận sổ cổ đông (sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu) do công ty niêm yết cấp?
- Ðối với các công ty niêm yết, việc quản lý cổ dông dã thực hiện thông qua trung tâm luu ký bằng số liệu. Tuy nhiên, vẫn có các truờng hợp nhận sổ cổ đông do công ty niêm yết cấp nhu sau:

- Ðối với các nhà dầu tu chua luu ký tại các công ty chứng khoán, việc nhận cổ phiếu thuởng, cổ tức bằng cổ phiếu, dang ký mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ dông hiện hữu sẽ thực hiện tại công ty niêm yết bằng cách ghi tang trên sổ cổ dông.

- Ðấu giá: các nhà dầu tu trúng dấu giá cổ phiếu khi công ty niêm yết thực hiện dấu giá ra công chúng, do HoSE hoặc Hnx tổ chức. Sau khi nộp tiền trúng dấu giá, công ty niêm yết sẽ thực hiện việc cấp sổ cổ dông cho các nhà dầu tu (truờng hợp số luợng chứng khoán duợc dua ra dấu giá chua duợc dang ký với Trung tâm Luu Ký)

- Cổ dông chiến luợc, cổ dông lớn có chọn lọc: Công ty niêm yết cấp sổ cổ dông cho các nhà dầu tu này trên dó thể hiện việc hạn chế chuyển nhuợng hoặc không hạn chế chuyển nhuợng.
 • Là cổ đông sáng lập của một công ty cổ phần, nay tôi có ý định chuyển nhượng một số cổ phần của mình cho người khác thì tôi phải đáp ứng những điều kiện gì?
- Trong câu hỏi này nhà đầu tư không nêu rõ là nhà đầu tư đã sở hữu số cổ phần trên trong thời gian bao lâu và công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ khi nào, vì vậy xin trả lời câu hỏi này như sau:

- Theo luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 thì trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

- Sau thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với các cổ phần của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.
 • Xin hỏi, giá trị nội tại của cổ phiếu được tính như thế nào? Giá trị nội tại có phải là giá trị sổ sách (book value) hay không?
- 'Giá trị nội tại' (Intrinsic value) của một công ty được định nghĩa là giá trị chiết khấu của luồng tiền mà công ty đó có thể đem lại trong tương lai. Nói một cách khác, đây là giá trị bên trong, nội tại của tài sản chứ không thuộc vào các yếu tố thị trường bên ngoài. Tuy nhiên để tính giá trị này hoàn toàn không đơn giản. Chỉ có thể ước tính giá trị này trên cơ sở những thông tin và giả định hiện có, bên cạnh đó phải điều chỉnh ước tính này ngay khi những thông tin và giả định này thay đổi.
- Trong thực tế người ta thường dùng các phương pháp chiết khấu dòng tiền để xác định giá trị nội tại của cổ phiếu. Về cơ bản thì có 2 bước để xác định giá trị này:
 1. Đầu tiên phải dự báo được dòng tiền hàng năm trong tương lai.
 2. Sau đó đưa giá trị này về hiện giá bằng cách chiết khấu theo một lãi suất xác định.
- Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức
Với phương pháp này người ta cho rằng giá trị nội tại của cổ phiếu chính là hiện giá của tất cả cổ tức mà người chủ sở hữu có thể nhận được trong tương lai từ cổ phiếu đó.

Trong đó
P0: giá trị của cổ phiếu
Di: là cổ tức nhận được trong năm thứ i của cổ phiếu
K: là lãi suất chiết khấu (chi phí vốn chủ sở hữu)
Nếu cổ tức công ty tăng trưởng đều với tốc độ là g thì công thức trên có thể viết lại là
 
 • Các cách xác định dòng tiền khác.
- Dòng tiền thuộc về chủ sở hữu (Free Cash Flow to Equity)
FCFE = Lợi nhuận ròng + Khấu hao + Các khoản nợ dài hạn mới - Chi tiêu tài sản cố định - Tăng vốn lưu động - Các khoản trả nợ gốc.
- Dòng tiền thuộc về chủ sở hữu và chủ nợ (Free Cash Flow to Firm)
FCFF = Lợi nhuận trước lãi vay và thuế x (1 - thuế suất) + Khấu hao - Chi tiêu tài sản cố định - Tăng vốn lưu động.

- Giá trị sổ sách (Book value) chưa phải là giá trị nội tại mà nó chỉ phản ánh giá trị kế toán của Công ty đã hoạt động trong quá khứ . Trong trường hợp doanh nghiệp không hoạt động nữa, và bán tất cả tài sản để thu tiền về, sau đó trừ đi tất cả các khoản nợ ta sẽ được dòng tiền thu về một lần của người chủ sở hữu thì giá trị sổ sách cũng là một trong những cách tiếp cận giá trị nội tại của cổ phiếu.
 • Tôi đã công tác liên tục tại một Doanh nghiệp nhà nước đến nay được 5 năm. Được biết công ty tôi sẽ cổ phần hoá trong năm nay, vậy liệu tôi có được mua ưu đãi cổ phần của công ty và các cổ phần này có bị hạn chế chuyển nhượng không?
Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt xin trả lời chị như sau:

1. Tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 về chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần có quy định người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hoá sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi sau

- Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước với giá bán ưu đãi bằng 60% giá đấu thành công bình quân (Đối với những doanh nghiệp đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động có thể thấp hơn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

- Được chia số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi.

- Được tiếp tục tham gia và hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành nếu chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần.

- Được hưởng chế độ hưu trí và các quyền lợi theo chế độ hiện hành nếu đã có đủ điều kiện tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp.

- Nếu bị mất việc, thôi việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp thì được thanh toán trợ cấp mất việc, thôi việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chị đã được pháp luật đảm bảo quyền được mua cổ phần với giá ưu đãi cụ thể tại Nghị định này.

2. Trong Nghị định 109 không có bất kì hạn chế chuyển nhượng nào đối với cổ phần chào bán lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hoá mà người lao động được mua ưu đãi. Do vậy, chị sẽ được tự do chuyển nhượng số cổ phần được mua ưu đãi khi chị đã có tên trong sổ cổ đông và nhận được chứng nhận sở hữu cổ phần của Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá xong.
 • Tôi là Việt Kiều muốn mua cổ phiếu của 1 công ty trong nước chưa niêm yết nhưng đã là công ty đại chúng xin hỏi cần thủ tục như thế nào?
1. Bạn là Việt Kiều tức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nên khi có nhu cầu mua cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của quy định về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. Do vậy, trước tiên bạn phải mở tài khoản “góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam” tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam, mọi giao dịch chuyển tiền để thực hiện việc góp vốn, chuyển lợi nhuận, chuyển nhượng vốn góp mua ngoại tệ chuyển ra nước ngoài khi có nhu cầu … đều phải thực hiện thông qua tài khoản này.

2. Về thủ tục thực hiện việc góp vốn đối với công ty đại chúng chưa niêm yết thực tế diễn ra như sau:

Theo Quyết định số 3567/QĐ-BTC ngày 08/11/2007 quy định về phê duyệt Phương án tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết thì khi muốn giao dịch cổ phiếu của một công ty đại chúng chưa niêm yết cần tuân thủ nguyên tắc sau:

- Chứng khoán của công ty đại chúng phải được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký (TTLK) trước khi thực hiện giao dịch (Điểm 1 Điều 53 Luật Chứng khoán).

- Việc chuyển quyền sở hữu đối với các loại chứng khoán đã đăng ký tại TTLK được thực hiện qua TTLK (Điểm 1 Điều 54 Luật Chứng khoán).

- Mỗi nhà đầu tư chỉ được phép mở 1 tài khoản giao dịch tại 1 công ty chứng khoán để giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết. Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán niêm yết thì sẽ dùng ngay tài khoản này để thực hiện giao dịch và lưu ký chứng khoán chưa niêm yết. Tài khoản sẽ được tách biệt thành 2 tiểu khoản (chứng khoán niêm yết và chứng khoán chưa niêm yết) để tiện việc theo dõi, giám sát.

Tuy nhiên hiện nay phương án này chưa được áp dụng vào thực tế. Do đó bạn vẫn tiến hành việc mua bán cổ phiếu của một công ty đại chúng chưa niêm yết theo cách thông thường trên thị trường OTC. Các nhà đầu tư tự thoả thuận hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu và đem đến tổ chức phát hành để ghi nhận giao dịch này vào sổ quản lý cổ đông. Ngoài ra, nhà đầu tư nên liên hệ với tổ chức phát hành để được hướng dẫn thêm về thủ tục chuyển nhượng vì có thể các tổ chức phát hành sẽ có những quy định tương đối khác nhau về vấn đề này.
 • Nhà đầu tư không may qua đời (truờng hợp có di chúc và truờng hợp không có di chúc) thì đối tuợng nào đuợc nhận tài khoản đó và để đuợc nhận tài khoản đó thì nguời nhận cần phải có những điều kiện gì ?
Trong trường hợp trên đối tượng và điều kiện để được nhận tài khoản của nhà đầu tư bao gồm:

1. Trường hợp có di chúc: (Di chúc phải hợp pháp) Người được chỉ định thừa kế trong di chúc sẽ được thừa kế tài khoản của nhà đầu tư kể từ thời điểm mở thừa kế. Theo quy định tại điều 633 Bộ luật dân sự 2005 thì thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Người thừa kế phải chứng minh được mình là người được chỉ định thừa kế theo di chúc. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trường hợp không có di chúc: Nếu nhà đầu tư chết mà không để lại di chúc thì tài sản được chia theo quy định của pháp luật, theo điều 676 Bộ luật dân sự 2005 những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

- Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

- Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Trong trường hợp thừa kế theo pháp luật thì người được thừa hưởng di sản phải chứng minh được mình thuộc đối tượng được thừa kế di sản và phải thực hiện các thủ tục để được hưởng di sản theo quy định của pháp luật
Share:

Nới room, cần quản trị tốt để tránh bị thâu tóm

Quy định mới về tỷ lệ sở hữu tối đa (room) cho NĐT nước ngoài theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP được giới đầu tư và các doanh nghiệp đại chúng đặc biệt quan tâm.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VguuNH2fdFq

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài khi Nghị định 60 trao quyền chủ động cho doanh nghiệp quyết định tỷ lệ room theo hướng nới lỏng, thì không ít doanh nghiệp băn khoăn về nguy cơ bị thâu tóm.

Cơ hội thu hút vốn ngoại

Theo quy định cũ, tỷ lệ nắm giữ của NĐT nước ngoài bị hạn chế tối đa 49%, nhưng với Nghị định 60/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2015, tỷ lệ này không còn bị hạn chế. Tuy nhiên, giới hạn sở hữu cụ thể còn tùy thuộc vào điều ước quốc tế mà Việt Nam cam kết, quy định của pháp luật chuyên ngành đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện (theo Phụ lục 4 của Luật Đầu tư, có 267 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện). 

Các công ty đại chúng không thuộc các nhóm trên thì tỷ lệ sở hữu cho NĐT nước ngoài là không hạn chế, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định khác. Điều này mang lại cơ hội thu hút dòng vốn từ NĐT nước ngoài cho các doanh nghiệp. 

Thanh khoản trên TTCK cũng sẽ gia tăng khi các doanh nghiệp niêm yết nới room thu hút sự tham gia của các quỹ đầu tư, các NĐT nước ngoài. Bên cạnh đó, các hoạt động huy động vốn, M&A nhiều khả năng được đẩy mạnh hơn. 

Để đảm bảo tính mở, Nghị định 60 không đưa ra một tỷ lệ room cố định chung cho các ngành như trước, mà được quyết định theo từng ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, trao quyền tự quyết về room cho doanh nghiệp. Để cụ thể hóa tỷ lệ này, doanh nghiệp có thể đưa vào điều lệ công ty một giới hạn tối đa về room và thông qua ĐHCĐ. 

Thông tư 123/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã có những hướng dẫn về cách thức cần thực hiện để áp dụng và công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài của doanh nghiệp, còn tỷ lệ cụ thể sẽ do doanh nghiệp và các cổ đông quyết định. 

Những thách thức cần đối mặt

Thứ nhất là nguy cơ bị thâu tóm. Đằng sau câu chuyện nới room là rủi ro bị thâu tóm và mất quyền kiểm soát. Việc nới lỏng quy định hạn chế tỷ lệ sở hữu là cơ hội tốt để NĐT nước ngoài rót vốn đầu tư vào những nhóm ngành hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao và việc gia tăng sở hữu trong những doanh nghiệp nội địa cùng ngành là một trong những cách thức để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nội địa.

Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp cần xác định cơ cấu cổ đông hiệu quả và có phương án kiểm soát cơ cấu cổ đông để không ảnh hưởng đến những mục tiêu phát triển và thu hút vốn bên ngoài, đồng thời không để doanh nghiệp bị đặt vào nguy cơ mất quyền kiểm soát. 

Thứ hai là nguy cơ xung đột về lợi ích. Khi Nghị định 60 được ban hành, có không ít ý kiến từ các NĐT nhỏ về quyền được quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài, khi vấn đề này được đưa ra trình ĐHCĐ thông qua. Trong trường hợp doanh nghiệp muốn quyết định một tỷ lệ cụ thể về sở hữu nước ngoài thì cần cân nhắc đến các nhóm cổ đông với những lợi ích và mục tiêu khác nhau trong ngắn hạn và dài hạn, tránh việc có những ý kiến không đồng thuận khi đưa vấn đề ra trình tại ĐHCĐ.

Thứ ba, hoạt động quan hệ NĐT cần được chuyên nghiệp hóa. Trong quá trình xây dựng bộ sản phẩm tư vấn quản trị công ty cho các doanh nghiệp, FPTS nhận thấy, xu hướng hội nhập và tham gia của các NĐT nước ngoài sẽ là một áp lực đối với các công ty đại chúng. Bởi vậy, công tác quan hệ NĐT cần được quan tâm và chuyên nghiệp hóa hơn.

Trước hết là minh bạch thông tin và đảm bảo thông tin công bố được các NĐT trong nước và nước ngoài đều có thể dễ dàng tiếp cận. Doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị kỹ khi xây dựng các kênh thông tin công bố đến cho NĐT, đặc biệt là các NĐT nước ngoài.

Cùng với nhiều quy định mới của pháp luật bắt đầu được thực thi, doanh nghiệp cần quan tâm hơn tới công tác quản trị công ty, bao gồm nhiều khía cạnh từ những việc đơn giản như lập báo cáo thường niên, quản lý cổ đông, xây dựng bộ phận quan hệ NĐT, có cách thức tổ chức ĐHCĐ chuyên nghiệp, đến những việc phức tạp hơn nhiều như xây dựng chính sách cổ tức, xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị công ty, quy chế ESOP…    

 Nguyễn Thị Phương Chi, Giám đốc Tư vấn quản trị doanh nghiệp, CTCK FPT (FPTS)

 Tin Nhanh Chứng Khoán
Share:

Tỷ phú gốc Việt lọt Top 400 người giàu nhất nước Mỹ

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2015. Tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng này.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VgumiX2fdFq

Theo Forbes, tỷ phú Hoàng Kiều hiện nay 71 tuổi và là Phó chủ tịch hãng sản xuất huyết tương Shanghai RAAS Blood Products. Ông đang sở hữu khối tài sản trị giá 3,8 tỷ USD, đứng thứ 149 trong Top 400 người giàu nhất nước Mỹ và 847 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.

Tỷ phú Hoàng Kiều sinh ra tại Việt Nam, nhập cư vào Mỹ năm 31 tuổi. Trước khi ra kinh doanh riêng, ông từng có 5 năm làm việc cho Abbott.

Năm 1980, ông Hoàng Kiều thành lập công ty sản xuất huyết tương Rare Antibody Antigen Supply. Đến năm 1987, ông bắt đầu hợp tác với trung tâm truyền máu và huyết học Thượng Hải, Trung Quốc.
Sau đó ông thành lập công ty Shanghai RAAS Blood Products chuyên cung cấp các sản phẩm về máu vào năm 1992.

Phần lớn tài sản của doanh nhân gốc Việt này đến từ cổ phần của ông tại Shanghai RAAS. Bên cạnh đó, ông còn nghiên cứu rượu vang đỏ và thành lập hãng sản xuất rượu tại thung lũng Napa (California, Mỹ).

Năm 2015, Top 400 của Forbes có sự xuất hiện của 25 tỷ phú mới (bao gồm cả ông Hoàng Kiều). Trong số này có 16 người là tỷ phú tự thân, 7 người trở nên giàu có nhờ thừa kế và chỉ có 3 người là phụ nữ.

Tổng tài sản của 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2015 là 2,43 nghìn tỷ USD, tăng 50 tỷ so với năm 2014. Tính trung bình, mỗi tỷ phú trong Top 400 sở hữu 5,8 tỷ USD.

Nhà sáng lập ra Microsoft, Bill Gates vẫn là người giàu nhất nước Mỹ; tiếp theo là nhà đầu tư Warren Buffett và cựu CEO Oracle, Larry Ellison. Jeff Bezos, CEO của hãng Amazon xếp thứ 4 trong khi Mark Zuckerberg, người sáng lập và CEO mạng xã hội Facebook xếp thứ 7 trong Top 400.

 Tri Thức Trẻ
>> Tỷ phú Hoàng Kiều kiếm thêm 1,5 tỷ USD trong 4 tháng 
>> Công ty tỷ đôla của đại gia Hoàng Kiều

>> Người Việt siêu giàu và những thương vụ làm 'điên đảo' thế giới

Share:

S&P 500 hồi phục, chấm dứt mạch giảm 5 phiên liên tiếp

Chứng khoán Mỹ phiên 29/9 tăng sau một phiên đầy biến động do lo ngại về sức khỏe kinh tế toàn cầu khiến giới đầu tư thận trọng trong giao dịch. 
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 0,3% lên 16.049,13 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,12% lên 1.884,09 điểm trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,59% xuống 4.517,32 điểm.
Khoảng 7,9 tỷ cổ phiếu được giao dịch trao tay trên các sàn chứng khoán Mỹ, cao hơn so với 7,3 tỷ cổ phiếu bình quân 20 ngày qua, theo số liệu của Thomson Reuters.

Chỉ số S&P 500 hồi phục sau khi giảm 0,26% trong đầu phiên xuống mức thấp nhất của tháng 8 do lo ngại kinh tế Trung Quốc giảm tốc ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường toàn cầu.

7 trong số 10 lĩnh vực chính S&P 500 theo dõi tăng trong phiên 29/9 với chỉ số chăm sóc y tế tăng 0,9%, chấm dứt chuỗi giảm 7 phiên liên tiếp, một phần nhờ cổ phiếu Johnson & Johnson và Gilead Sciences tăng.

Cổ phiếu dược phẩm và công nghệ sinh học tiếp tục chịu áp lực sau khi ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton chỉ trích tình trạng làm giá trong tuần qua.

Nasdaq Composite giảm và chỉ số công nghệ S&P mất 0,55%. Cổ phiếu Apple giảm 3,01%, một ngày sau khi báo cáo doanh số bán kỷ lục mẫu iPhone mới nhất trong ngày cuối tuần đầu tiên.

Tuy đà bán tháo trên thị trường khiến nhiều chiến lược gia giảm dự đoán, song khảo sát mới nhất của Reuters cho thấy chỉ số S&P 500 đến cuối năm 2015 sẽ cao hơn 11% so với mức hiện tại.

Giới đầu tư đang chờ số liệu kinh tế công bố vào cuối tuần này, kể cả báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9.

Báo cáo công bố hôm thứ Ba 29/9 cho thấy, chỉ số lòng tin tiêu dùng của Mỹ trong tháng 9 tăng lên 103 điểm, cao hơn so với 96,1 điểm dự đoán của các nhà kinh tế học.

Với mùa báo cáo doanh thu quý III sắp đến, Goldman Sachs dự đoán tăng trưởng doanh số bán của các công ty S&P 500 giảm trong năm nay, lần đầu tiên trong 5 năm qua.

Nhịp Cầu Đầu Tư
Share:

Thực hiện chu kỳ thanh toán T+2 từ ngày 01/01/2016

Nhằm triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán và từng bước áp dụng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế đối với các hoạt động giao dịch, thanh toán chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chỉ đạo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK) xây dựng "Phương án giai đoạn 1 triển khai rút ngắn chu kỳ thanh toán".

Cụ thể: 

- Chu kỳ thanh toán: Rút ngắn chu kỳ thanh toán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư hiện đang áp dụng từ 9h ngày T+3 về 16h30 ngày T+2

- Thời gian triển khai áp dụng kể từ ngày 01/01/2016. 

UBCKNN thông báo để TTLKCK, các Sở Giao dịch Chứng khoán và các thành viên lưu ký (Công ty chứng khoán, Ngân hàng lưu ký) phối hợp xây dựng phương án điều chỉnh về công nghệ, quy trình nghiệp vụ.... nhằm đáp ứng yêu cầu rút ngắn chu kỳ thanh toán về ngày T+2. 

* Thông báo đính kèm: UBCK_Thong bao 198 ngay 29-9-2015.PDF

Theo ssc
Share:

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Những bài học tiền bạc sẽ thay đổi tuổi 30 của bạn

Hãy đi phỏng vấn xin việc 2-3 lần mỗi năm, dành tiền đầu tư cho bản thân, lập quỹ dự phòng và liều lĩnh trong công việc.

Bước sang những năm 30 tuổi của cuộc đời đồng nghĩa bạn đã đi được nửa quãng đường trong sự nghiệp. Và bạn sẽ thấy bản thân khôn ngoan và trưởng thành hơn từ thói quen tiêu tiền dại dột của lứa tuổi 20.

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VgqcVX2fdFq
Tất nhiên, bạn có thể vẫn bị cám dỗ rồi tiêu tiền hoang phí, bốc đồng và chỉ đủ sống qua ngày với vài đồng lương. Nhưng qua 30 tuổi, bạn sẽ học được cách cải thiện thói quen ấy, theo những cách GOBankingRates liệt kê dưới đây.

1. Phải có quỹ dự phòng

Bạn sẽ nhận thấy rằng càng nhiều tuổi, bạn sẽ càng phải chi nhiều tiền để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Bởi vậy, tốt nhất là bạn nên lập quỹ dự phòng với khoảng 1.000 USD. Tất nhiên, bạn không thể dừng mãi ở có số đó, nhất là khi đang tuổi 30. Hãy lên kế hoạch cho những tình huống tồi tệ nhất, như mất việc hay chi phí chăm sóc y tế phát sinh, và tiếp tục gây thêm quỹ dự phòng.

2. Liên tục xin việc

Bạn nên đi phỏng vấn xin việc 2 đến 3 lần mỗi năm, ngay cả khi bạn đam mê với công việc hiện tại. Điều này sẽ giúp bạn luôn hiểu rõ công việc hiện tại biến đổi thế nào trên thị trường, và hiểu được giá trị của bản thân. Nếu tìm được một công việc được trả hậu hĩnh hơn hiện tại, bạn thậm chí có thể nói với sếp mình để xem xét tăng lương.

3. Liều lĩnh trong sự nghiệp

Một khi bước sang những năm 40, 50 tuổi, chuyển hướng sự nghiệp hay quay lại với việc học hành sẽ có rất nhiều rủi ro. Vì thế, những năm 30 tuổi là giai đoạn "chín" nhất để bạn liều lĩnh trong sự nghiệp. Đây sẽ là động lực thúc đẩy bạn tiến tới các mục tiêu trên chặng đường lập nghiệp.

4. Biết tiết kiệm và đầu tư

Khi còn ở lứa tuổi 20, bạn chỉ cần đi học và phát triển các kỹ năng chuyên môn. Tuy nhiên khi bước sang độ tuổi 30, bạn cần phải có tham vọng kiếm thật nhiều tiền. Theo trang Payscale.com, lương của cả nam giới và phụ nữ đều tăng 60% khi họ 30 tuổi. Tuy nhiên, nếu không thay đổi cách quản lý ngân sách để phù hợp với mức lương mới, bạn có thể sẽ lại chi tiêu hoang phí. Hãy tiết kiệm nhiều hơn và đầu tư khi bạn được tăng lương.

5. Hãy đầu tư cho bản thân

Trong cuốn sách "The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires" (21 bí mật thành công của các tỷ phú tự lập"), tác giả Brian Tracy viết: "Một nguyên tắc giúp bạn thành công - và có thể làm giàu là: Đầu tư 3% trên tổng thu nhập vào bản thân". Theo tác giả, nếu liên tục đầu tư để thăng tiến trong sự nghiệp, nâng cao kỹ năng, kiến thức,... bạn sẽ thực sự đảm bảo được thành công.

6. Mua bảo hiểm

Khi còn đôi mươi, chẳng ai nghĩ đến việc mua bảo hiểm cho bản thân hay tài sản. Tuy nhiên khi khối tài sản càng lớn, bạn càng cần phải bảo vệ chúng để đề phòng chuyện bất trắc. Ngoài loại bảo hiểm bắt buộc, hãy nghiên cứu những loại bạn cho là cần thiết. Bảo hiểm dù đắt, chúng lại xứng với những gì bạn đã bỏ ra, nhất là trong những trường hợp không thể lường trước.

7. Tiền mặt tốt hơn thẻ tín dụng

Khi 20 tuổi, bạn có thể được thuyết phục rằng mình có thể xoay sở được mọi thứ, miễn là có thẻ tín dụng còn hạn. Đến năm 30 tuổi, bạn cần nhận ra rằng, tiền mặt vẫn có giá trị thương thuyết tốt hơn. Nhiều doanh nghiệp muốn nhận được tiền mặt ngay lập tức hơn là thông qua thẻ tín dụng với đủ các loại phí và giao dịch phức tạp.

8. Đừng nợ nần

Nhiều chuyên gia tài chính nói rằng, tổng nợ của bạn - ngoại trừ nợ thế chấp - không được vượt quá 20% tổng lương thực lĩnh. Tuy nhiên, số nợ của bạn có thể sẽ cao hơn nhiều do một số yếu tố ngân sách khác. Theo tờ Kiplinger, quá phụ thuộc vào thu nhập ngoài giờ là dấu hiệu cho thấy bạn đang nợ quá nhiều. Dù 20% có thể là mức chung, hãy cố giảm con số ấy xuống thấp nhất có thể.

9. Đừng xa hoa

Tiền lương của bạn có thể sẽ tăng lên khi bước sang ngưỡng 30 tuổi, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên chi tiêu vào những thứ xa xỉ không cần thiết. Ai mà quan tâm nếu bạn bè hay hàng xóm của bạn có ngôi nhà to hơn hay chiếc xe ôtô đẹp hơn. Khoản nợ của họ cũng có thể theo đó lớn hơn nhiều. Hãy sống đủ với mức tài chính của bạn, nếu không bạn sẽ phải dành phần đời còn lại để trả nợ.

10. Kiểm soát kiến thức tài chính

Có rất nhiều chuyên gia về mảng tài chính cá nhân cùng với những lời khuyên và quy tắc tài chính riêng. Tuy nhiên, hãy kiểm soát tài chính của bản thân bằng cách nâng cao kiến thức về đầu tư, tiết kiệm và hưu trí. Bạn càng hiểu biết nhiều, bạn sẽ càng có thể dễ dàng đưa ra những quyết định tài chính khôn ngoan.
(Vnexpress)

>> 10 dấu hiệu bạn đang tự đốt tiền
Share:

Bạn đang làm gì ở tuổi 19? Chàng trai 'tuổi teen' này đã sở hữu cả một cửa hàng nhượng quyền


http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VgpqYn2fdFq

Ở tuổi 17, Ron Balchandani đã làm việc ở công ty kế toán để học hỏi kiến thức tài chính doanh nghiệp. Sau đó, trong thời gian học đại học UCLA, cậu làm việc một quỹ tư vấn đầu tư tương hỗ.

Đây chính là những bước đệm giúp Balchandani khởi đầu sự nghiệp sở hữu một cửa hàng nhượng quyền ở độ tuổi 19. Thương hiệu cậu chọn mua nhượng quyền là Minuteman Press.

Và quả thật, Minuteman Press không sai lầm, Balchandani đã chứng minh lòng trung thành của mình với thương hiệu nhượng quyền và loại trừ lo lắng thường gặp ở những thương hiệu bán nhượng quyền là người mua sẽ chăm lo cho lợi ích cá nhân thay vì cho cả thương hiệu.

Dưới đây là một số thông tin về doanh nhân tuổi teen đầy đam mê và bản lĩnh này:

Tên: Ron Balchandani
Thương hiệu nhượng quyền: Minuteman Press ở Northridge, California, Mỹ
Bạn sở hữu thương hiệu nhượng quyền (franchise) được bao lâu rồi?

Tôi sở hữu franchise của Minuteman Press đã được hơn 1 năm.

Vì sao bạn chọn nhượng quyền?

Một thương hiệu được nhượng quyền là hệ thống đã được chứng minh hiệu quả và tôi không muốn phát minh lại bánh xe. Với việc đồng hành cùng Minuteman Press, tôi biết mình đang nắm trong tay công thức thành công đã được chứng minh và tôi có thể giảm rủi ro.

Thêm nữa, một doanh nghiệp nhượng quyền có nhiều quyền lực trên bàn đàm phán với nhà cung cấp hơn so với doanh nghiệp nhỏ đơn lẻ, vì thế công ty của tôi có thể giảm chi phí đầu vào nhiều hơn so với con số tôi đáng lẽ phải trả nếu làm một mình.

Bạn làm gì trước khi trở thành người sở hữu cửa hàng nhượng quyền?

Hiện giờ tôi 21 tuổi và tôi đã bắt đầu mua nhượng quyền Minuteman Press từ năm tôi 19. Tôi cảm thấy bình thường khi sở hữu một doanh nghiệp ở độ tuổi trẻ như vậy bởi vì trước đó tôi đã từng làm việc cho công ty kế toán từ năm 17 để học các kiến thức tài chính trong nhiều ngành. Sau đó, tôi làm việc trong hãng tư vấn quỹ đầu tư tương hỗ song song với thời gian học đại học tại UCLA.

Tại sao bạn chọn hình thức nhượng quyền đặc biệt như vậy?

Minuteman Press là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành in và dịch vụ marketing và quan trọng hơn là họ có hệ thống nhượng quyền quan tâm đến cả khía cạnh con người và doanh nhân trẻ. Minuteman Press gây ấn tượng đặc biệt với tôi bởi vì họ nổi tiếng trung thành với bên mua nhượng quyền.

Tôi đã học được rất nhiều khi trò chuyện với những người mua nhượng quyền khác, họ rất hài lòng với các khóa huấn luyện và hỗ trợ mà công ty cung cấp.

Không giống như những người mua nhượng quyền khác, tôi tìm hiểu kỹ hơn về thương hiệu nhiều khía cạnh hơn dưới nhiều vai trò khác nhau, Minuteman Press đã cho tôi thấy được từ đầu họ thật sự tin tưởng tôi có thể trở thành câu chuyện thành công. Một số công ty bán nhượng quyền khác họ chỉ coi trọng phòng thủ cho thương hiệu của mình, nhưng Minuteman Press thì khác.

Bạn đã đầu tư bao nhiêu trước khi chính thức khai trương?

Tổng chi phí khoảng 124.000 USD (khoảng 5 tỷ đồng). Nội thất và thiết bị hết 23.700 USD; thiết bị in offset và kỹ thuật số, thêm các hệ thống khác hết 90.700 USD; hệ thống máy tính tầm 9.500 USD.
What Were You Doing at Age 19? This Guy Already Owned His Own Franchise Business
Bạn nhận được những lời khuyên từ đâu?

Tôi học được các kiến thức về tài chính doanh nghiệp trong thời gian làm việc tại công ty kế toán. Về sau này, tôi cũng nhận được những kiến thức từ những người mua nhượng quyền Minuteman Press khác. Mặt khác, tôi cũng rất cảm kích những khóa đào tạo toàn diện và chương trình hỗ trợ tại chỗ của Minuteman Press.

Tôi không hề có kinh nghiệm nào trong ngành in ấn hoặc marketing trước khi tôi mua nhượng quyền. Vì vậy tôi rất trân trọng tất cả các khóa huấn luyện và hỗ trợ từ văn phòng công ty cũng như từ các nhóm hỗ trợ tại địa phương của Minuteman Press, họ luôn có mặt khi tôi cần. Phó chủ tịch khu vực của tôi, Dan Byers, và người đại diện marketing lĩnh vực, Jack Panzer, đều làm việc với đại diện địa phương rất tuyệt.

Thử thách nào bạn không mong chờ nhất khi kinh doanh nhượng quyền?

Tôi đã làm nghiên cứu công phu trước khi mở công ty. Thậm chí khi đã chuẩn bị rất kỹ, mở một doanh nghiệp cũng không dễ dàng. Thách thức lớn nhất với tôi chính là tuổi tác. Khởi nghiệp ở độ tuổi 19 và giờ là 21, hầu hết nhân viên đều lớn tuổi hơn tôi và tôi biết rất khó để họ nghe theo một người nhỏ tuổi hơn mình.

Về điểm này, tôi phải đảm bảo tất cả nhân viên được trao cơ hội nêu lên quan điểm cá nhân trước khi tôi có quyết định cuối cùng. Kết quả là tôi ngày càng gần gũi hơn với nhân viên của mình và trân trọng những cống hiến của họ, chúng tôi dần trở thành gia đình lớn.

Bạn có lời khuyên nào cho những người muốn sở hữu thương hiệu nhượng quyền của riêng họ?

Làm việc chăm chỉ và làm việc thông minh rất quan trọng. Nói về làm việc chăm chỉ, tôi đảm bảo tất cả nhân viên của mình luôn có thể đi đến tận cùng vì mỗi một khách hàng, giữ cho nơi làm của mình sạch sẽ và chuyên nghiệp.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng sự sạch sẽ có thể tạo khác biệt lớn trong nhận thức của khách hàng về doanh nghiệp nhượng quyền của bạn. Làm việc thông minh cũng quan trọng và công nghệ là một cách giúp tôi làm việc thông minh. Công nghệ mới cho phép tôi cắt giảm chi phí, tăng năng suất và tiếp cận khác hàng hiệu quả.

Cách tốt nhất là học theo những người thành công. Tuy vậy, cũng có một số người gây ảnh hưởng xấu hoặc tổn hại cho bạn. Những người trẻ cần học cách nhận biết đâu là điểm khác biệt. Cha tôi luôn nói với tôi một điều khi tôi lớn: “Nếu con đi với người què, con học được cách đi khập khiễng”.

Bởi vì có đến 80% công ty khởi nghiệp thất bại trong 2 năm đầu nên việc bạn khởi đầu từ nền tảng vững chắc rất quan trọng. Mua nhượng quyền là cách hay để thực hiện chỉ cần bạn chịu làm việc chăm chỉ.

Bạn sẽ làm gì tiếp theo cho bản thân và cho công ty của mình?

Bước tiếp theo tôi sẽ mở rộng công ty của mình bằng cách nâng cấp phương thức điều hành. Về mặt cá nhân, tôi có kế hoạch lớn cho tương lai. Trong thời gian rảnh, tôi viết sách dạy cho người trẻ cách đầu tư. Tôi luôn muốn nói rằng sinh viên nên học đầu tư. Đại học hiếm khi dạy sinh viên về ngân sách và cách kiếm tiền mà không phải đi làm công.

Trên hết, họ chuẩn bị tốt nghiệp rồi làm công việc bình thường nào đó. Người trẻ phải học cách chi trả cho những tài sản đáng giá. Tôi đã được dạy từ rất sớm: “Tôi nên bỏ tiền cho những thứ cần thiết để được nhận lại, không bao giờ chỉ chi suông”.

Mọi việc sẽ tốt hơn khi bạn đầu tư từ tiền tiết kiệm và chỉ chi tiêu dựa trên tiêu chí lợi nhuận. Tôi có niềm tin mạnh mẽ về việc các bạn trẻ hiểu mô hình này càng sớm càng tốt.
(Tri Thức Trẻ) 
>> Bài học thành công từ các triệu phú nhí
Share:

CEO BHP, sự khác biệt giữa doanh nhân và nhà khoa học

Andrew Mackenzie, người đứng đầu BHP Billiton Ltd, công ty khai thác mỏ vào loại lớn nhất thế giới, đang cảm thấy bị “sốc” khi gần đây, thu nhập của ông tại BHP sụt giảm tới hơn 40%, do giá cổ phiếu và lợi nhuận của Công ty lao dốc trong bối cảnh tăng trưởng tại Trung Quốc, khách hàng lớn nhất của BHP, bị chững lại. 

Báo cáo hàng năm của Melbourne BHP được công bố ngày thứ Tư (23/9) cho biết, Giám đốc điều hành Andrew Mackenzie đã nhận được 4,6 triệu USD tiền lương và thưởng trong năm 2014, giảm mạnh so với mức 8 triệu USD một năm trước đó.

Sàn Giao dịch chứng khoán Sydney cho biết, số lượng giao dịch của Công ty đã giảm khoảng 20%  trong năm tài chính 2015 và có thể ghi nhận mức giảm 52 % lợi nhuận cả năm, trong bối cảnh giá giá quặng sắt yếu hơn so với đồng và than đá.

Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng ở mức chậm nhất kể từ năm 1990 được coi là nguyên nhân khiến cho giá nguyên vật liệu giảm mạnh. Chỉ số hàng hóa của Bloomberg theo dõi diễn biến giá cả của 22 nguyên vật liệu, bao gồm cả đồng và dầu, hiện đang ở mức thấp nhất trong 16 năm qua. Theo đó, giá quặng sắt, nguồn thu lợi nhuận cao nhất của BHP, đã giảm 30 % kể từ cuối năm 2014, trong khi nguồn cung được mở rộng đã áp đảo nhu cầu.

Lợi nhuận trong năm 2014 của BHP Billiton đã giảm hơn một nửa, xuống còn 6,4 tỷ USD, khiến hoạt động đầu tư của Hãng bị thu hẹp lại, trong khi chi phí để đối phó với sự suy giảm của hoạt động kinh doanh tăng lên.

Các khoản tiền thưởng của Mackenzie cũng bị ảnh hưởng bởi việc một số công nhân đã thiệt mạng trong năm 2015 và thâm hụt tài chính trong hoạt động khai thác đá phiến của BHP tại Mỹ. BHP cũng cho biết vị Giám đốc điều hành 59 tuổi này sẽ không nhận được các khoản thanh toán ưu đãi dài hạn vì lợi nhuận yếu kém của Công ty. Lương cơ bản của ông vẫn duy trì ở mức 1,7 triệu USD/năm trong vài năm qua.

Andrew Stewart Mackenzie (12/1956)  là một doanh nhân người Scotland, Giám đốc điều hành của BHP Billiton, công ty khai thác mỏ lớn nhất thế giới dựa trên doanh thu năm 2013. Ông sinh ra và lớn lên ở Kirkintilloch (Scotland), được đào tạo tại trường Đại học St Andrews, nơi ông tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân hạng ưu của khoa Khoa học địa chất vào năm 1977. Ông tiếp tục theo học tại Đại học Bristol và được trao bằng tiến sĩ về hóa học hữu cơ trong năm 1981.

Ngay sau khi tốt nghiệp, ông trở thành một nhà nghiên cứu, khảo sát địa chất và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân ở Jülich, Đức; đồng thời đã xuất bản hơn 50 báo cáo nghiên cứu khoa học.
Năm 1983, Mackenzie gia nhập bộ phận nghiên cứu của BP, sau đó trở thành Trưởng ban Thị trường vốn. Sau 22 năm làm việc tại BP, ông nắm cương vị Phó chủ tịch phụ trách hóa dầu.

Vào tháng 4/2004, Mackenzie tới làm việc tại Rio Tinto và trở thành Giám đốc bộ phận Khoáng sản công nghiệp. Trong tháng 6/2007, ông giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Diamonds & Minerals. 

Mackenzie đã trở thành Giám đốc điều hành chuyên phụ trách kinh doanh quặng sắt tại BHP Billiton vào tháng10/ 2007, sau đó trở thành CEO của BHP vào ngày 10/5/2013. 

Là một nhà khoa học trở thành một doanh nhân, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khi được hỏi điều gì đã giúp cho Mackenzie vượt qua những trở ngại đó và trở thành một doanh nhân thành đạt, ông cho biết: “Một trong những khác biệt lớn giữa khoa học và doanh nghiệp chính là thời gian. Kinh doanh đòi hỏi các quyết định nóng và nhanh, ngay trước cả khi cuộc tranh luận bắt đầu. Bạn phải cương quyết và hành động, dù có đôi khi tư duy của bạn ít khoa học hơn”.

“Khi bạn là doanh nhân, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, bạn vẫn cần nêu lên quan điểm và đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Một trong những điều tôi muốn nói là chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều biến động, dường như xã hội vẫn chưa bắt kịp với công nghệ. Công nghệ thay đổi nhiều và nhanh nhưng xã hội phải mất 30 năm để thay đổi cho phù hợp với công nghệ”, Mackenzie cho biết thêm.

Là một nhà khoa học có những phát hiện, tìm tòi ảnh hưởng lớn đối với thế giới, nhất là trong lĩnh vực hóa dầu, Mackenzie đã được bầu là Ủy viên Hội khoa học Hoàng gia Anh từ năm 2014.

Share:

Tín dụng tăng cao nhất kể từ năm 2011

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 21/9/2015, tăng trưởng tín dụng đạt 10,78% so với thời điểm cuối năm 2014. 
Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011.

Bên cạnh đó, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 8,9%; tổng phương tiện thanh toán tăng 8,88%.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục được cải thiện, đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả của hệ thống.

Tỷ giá hối đoái bình quân của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ biến động mạnh với các mức điều chỉnh linh hoạt trước những diễn biến bất thường của thị trường tiền tệ Trung Quốc và thế giới.

Về thị trường bảo hiểm, trong 9 tháng năm 2015, thị trường bảo hiểm ghi nhận những tín hiệu khả quan với tốc độ tăng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt trên 30%; tốc độ tăng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ hơn 12%.
Nhịp Cầu Đầu Tư
Share:

Muốn thành công cần đối mặt với sự thất vọng

Theo Robert Kiyosaki - tác giả cuốn sách nổi tiếng "Cha giàu cha nghèo", thành công chỉ đến với những ai nhìn thẳng vào thất bại để tìm cách khắc phục, chứ không phải đổ lỗi cho người khác.
 
Là tác giả của những cuốn sách tạo động lực cho con người, một nhà đầu tư, một doanh nhân, diễn giả nổi tiếng, Robert cũng được biết đến là tác giả của hàng loạt tựa sách bán chạy nhất như Cha giàu cha nghèo và trở thành một trong những nhà đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực phát triển tài chính cá nhân.

Robert cho biết khi rời khỏi Marine Corps, chính người cha giàu đã khuyên ông nên kiếm một công việc giúp học cách bán hàng như thế nào. "Tôi đã tìm hiểu cách chào hàng rất nhiều, tôi cảm thấy không thích điều đó, nhưng đó lại là thứ tôi cần", ông nhớ lại.

Trong vòng 2 năm, Robert là kẻ bán hàng tệ nhất đội. Ông thường đổ lỗi cho những nguyên nhân khác cho sự bất lực về khoản bán hàng, từ nền kinh tế, sản phẩm, thậm chí là cả khách hàng của mình. Người cha giàu của ông thì không muốn nghe điều đó. Ông ấy lúc nào cũng vậy, biết được nguyên nhân chính của vấn đề và ông ấy nói: "Chính bản thân những người không đâu vào đâu thì họ luôn luôn đổ lỗi".

Ông bố ấy đã ra sức dạy Robert rằng, những đau đớn về mặt tinh thần từ sự thất vọng vô cùng mạnh mẽ, điều đó cũng có nghĩa là họ luôn đẩy chính những đau đớn đó lên người khác bằng cách đổ lỗi. Để học cách bán hàng, cần phải đối mặt với những đau đớn từ sự thất vọng. Cũng từ đó, ông đã được học cách làm thế nào để chuyển sự thất vọng thành tài sản hơn là thành của nợ.

"Bất cứ khi nào tôi gặp những người e dè thử một điều gì đó mới, thường thì trong mọi trường hợp lý do duy nhất là bởi vì họ sợ thất vọng. Họ sợ mình sẽ mắc sai lầm hoặc bị từ chối", ông chia sẻ.
Nhưng thực tế nếu muốn thành công trong cuộc sống, không chỉ là tạm thời, phải thử những điều mới mẻ. Và nếu muốn làm điều đó thì hãy sẵn sàng để bị thất vọng.

Hầu hết những người biến sự thất vọng thành của nợ đều nói những câu đại loại: "Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó thêm một lần nào nữa" hoặc "Đáng ra tôi nên biết tôi sẽ thất bại". Họ để nỗi thất vọng kéo họ về phía sau. Họ xây một bức tường vững chãi hơn là một nền móng để bắt đầu xây lên.
Nhưng trong mỗi vấn đề đều ẩn chứa một cơ hội, trong mỗi sự thất vọng đều ẩn chứa điều vô giá về sự khôn ngoan. Chìa khóa chính là bạn phải biết cách giải quyết và học được những gì tự sự thất vọng đó.

Người cha giàu ấy đã giúp Robert biết cách giải quyết những sự thất vọng với những cảm giác khó hiểu. Ông ấy tâm niệm lý do mà chỉ có một số ít người tự làm nên thành công là bởi vì họ có thể chịu đựng được sự thất vọng. Thay vì học cách đối mặt với nó, họ tránh nó.

Người cha giàu ấy tin rằng sự thất vọng là một phần quan trọng của sự tiếp thu, hay rộng hơn, là sự thành công. Bởi vì chúng ta học từ chính những lỗi lầm của bản thân nên tình cách chúng ta cũng tăng lên từ sự thất vọng.

Người cha giàu cũng nhấn mạnh chỉ có những kẻ ngu ngốc mới mong đợi mọi thứ đi theo đúng hướng. Mong đợi để bị thất vọng không có nghĩa là bạn bị động hay bạn là kẻ thất bại. Đây là cách mà tinh thần cũng như cảm xúc đã sẵn sàng cho những điều bất ngờ mà mình không muốn xảy ra. Điều này khiến cho con người trở nên bình tĩnh và trưởng thành hơn khi có một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn, suy nghĩ thấu đáo hơn. Thành công cần có thời gian và dọc đường đi có vô vàn nỗi thất vọng. Cần phải luôn sẵn sàng và quyết tâm đẩy nó ra và rút kinh nghiệm từ chính nó.
(Vnexpress)

Share:

GDP tăng cao nhất trong 5 năm

Với mức tăng 6,5% sau 9 tháng, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế đang đạt mức cao nhất kể từ năm 2010.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VgoNe32fdFq
Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của của nền kinh tế đạt 6,81% trong quý III. Tính chung 9 tháng, tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%, cao nhất trong vòng 5 năm qua.
Tăng trưởng GDP 9 tháng qua các năm
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tăng trưởng GDP 6,52% 5,76% 4,73% 5,14% 5,53% 6,5%

Trong mức tăng chung 6,5% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,08%; công nghiệp và xây dựng tăng 9,57% trong khi khu vực dịch vụ tăng 6,17%.

Kinh tế 9 tháng phát triển hơn trong bối cảnh sản xuất công nghiệp và bán lẻ cải thiện. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao hơn cùng kỳ năm trước, đạt 9,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước tăng 9,8% so với cùng kỳ 2014, loại trừ yếu tố giá tăng 9,1%, cao hơn mức tăng 7,3% một năm trước.

Từ đầu năm, cả nước có 68.347 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 420.900 tỷ đồng, tăng 28% về số doanh nghiệp và 31% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhận định kinh tế 9 tháng mặc dù đối mặt với nhiều biến động phức tạp của thị trường hàng hóa cũng như thị trường tài chính toàn cầu nhưng vẫn duy trì được mức tăng trưởng hợp lý. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp (CPI tăng 0,4% từ đầu năm). Các chính sách vĩ mô được triển khai kịp thời, linh hoạt cùng với việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là những yếu tố giúp sản xuất kinh doanh trong nước có nhiều cải thiện.
Share:

Chứng khoán Mỹ xuống thấp nhất kể từ cuối tháng 8

Chứng khoán Mỹ phiên 28/9 giảm mạnh khi giới đầu tư lo ngại về sức khỏe kinh tế Trung Quốc và tác động đến thời điểm tăng lãi suất của Fed. 

Chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 312,78 điểm, tương ứng 1,92%, xuống 16.001,89 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 49,57 điểm, tương đương 2,6%, xuống 1.881,77 điểm. Cả Dow Jones và S&P 500 đều ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ 1/9. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite mất 142,53 điểm, hay giảm 3,04%, xuống 4.543,97 điểm.

Nasdaq và S&P 500 mất điểm chủ yếu do cổ phiếu công nghệ sinh học và dược phẩm giảm sau khi các nhà lập pháp Đảng Dân chủ hôm thứ Hai tấn công mạnh việc tăng giá 2 loại thuốc điều trị bệnh tim của hãng dược Velean Pharmaceticals International Inc của Canada, khiến cổ phiếu hãng này gaimr 16,5%.

Chỉ số công nghệ sinh học Nasdaq giảm 6%, mức giảm tồi tệ nhất kể từ 2011, nối dài đà giảm từ tuần trước khi ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton chỉ trích việc làm giá dược phẩm.
Cả 10 lĩnh vực chính S&P 500 theo dõi đều giảm trong phiên 28/9 với cổ phiếu chăm sóc y tế, năng lượng và nguyên vật liệu giảm hơn 3,2%. Có 8 nhóm giảm ít nhất 1,6%.

Dẫn đầu mức giảm trong S&P 500 là cổ phiếu Apple khi giảm 1,97% bất chấp báo cáo cho thấy số lượng iPhone mới bán ra đạt kỷ lục trong ngày cuối tuần đầu tiên.

Cổ phiếu Alcoa tăng 5,73% sau khi hãng sản xuất nhôm tuyên bố sẽ chia tách thành 2 công ty đại chúng.

Khoảng 8,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch trao tay trên các sàn chứng khoán Mỹ, cao hơn so với 7,2 tỷ cổ phiếu bình quân trong 20 phiên vừa qua, theo số liệu của Thomson Reuters.

Trong một diễn biến khác, lợi nhuận của các công ty công nghiệp Trung Quốc trong tháng 8 giảm 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo giảm cổ phiếu các hãng sản xuất nguyên liệu thô và công ty năng lượng. Giá dầu giảm hơn 2%.

Chi tiêu dùng của Mỹ tháng 8 tăng mạnh hơn dự đoán, theo một báo cáo khác, dường như củng cố đồn đoán Fed sẽ nâng lãi suất vào cuối năm nay.

Fed đã quyết định trì hoãn nâng lãi suất trong phiên họp chính sách tháng 9 vừa qua với lý do lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhất là Trung Quốc.

Hôm thứ Hai 28/9, Chủ tịch Fed New York William Dudley cho biết, Ngân hàng trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất trong phiên họp tháng 10 tới.

Nhiều quan chức khác của Fed sẽ có bài phát biểu trong tuần này, kể cả Chủ tịch Fed Janet Yellen dự kiến phát biểu vào thứ Tư.

Giới đầu tư cung đang theo dõi sát sao báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ, công bố vào thứ Sáu cuối tuần.
Nhịp Cầu Đầu Tư/ Reuters, WSJ, Bloomberg
Share:

Cách cạnh tranh của kẻ lép vế

Thành công của nhiều hãng dựa trên việc hiểu đúng vị thế của mình...

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VgmBk32fdFq
Nếu như Nike và Adidas thống trị thế giới thời trang thể thao và luôn mời gọi những nhà vô địch, những đội tuyển số 1 và những câu lạc bộ thống lĩnh các giải đấu thì kẻ được coi là lép vế như Under Armour có cách khác để thu phục người tiêu dùng.

Cách đây hai năm, Hãng thời trang thể thao Under Armour ký hợp đồng tài trợ và quảng cáo với vận động viên bóng rổ Staphen Curry, một người khi đó chưa nổi lên nhóm ngôi sao hàng đầu của giải đấu danh giá tại Mỹ. Hãng thậm chí ra mắt kiểu giày mới mang tên vận động viên còn ít tên tuổi này, giày The Curry One, vào đầu năm nay.

Hiện giờ, loại giày này đang bán rất chạy tại Mỹ, góp phần giúp doanh số của hãng trong mảng giày thể thao tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước và đưa Under Armour thành thương hiệu thời trang phổ biến thứ hai tại Mỹ sau Nike.

Theo ông Adrienne Lofton - phó chủ tịch Under Armour, thành công này của hãng dựa trên việc hiểu đúng vị thế của mình.

“Chúng tôi là kẻ chiếu dưới, nên tìm tới những vận động viên mà mọi người không nghĩ tới đầu tiên khi nói tới một môn thể thao. Chọn họ quảng cáo cho mình vì họ cùng hoàn cảnh và cùng tham vọng vươn lên chiến thắng như chúng tôi” - vị này đúc kết.

Cũng theo vị này, không nằm ở vị thế người dẫn đầu nhưng rất mong muốn vươn lên cũng là tình cảnh chung của rất nhiều người. Từ đây, họ tìm thấy được sự đồng cảm với vận động viên chiếu dưới và chia sẻ với họ, kể cả thói quen đi giày hay chọn thời trang, và đó chính là mong đợi của kẻ được coi là lép vế như Under Armour.

“Hơn nữa, nhắm vào những vận động viên như Curry, chúng tôi phát đi thông điệp rằng những người sử dụng giày và sản phẩm khác của Under Armour là những người làm những gì cần cho mình dựa trên sự chân thành và lao động cật lực chứ không phải là vấn đề gì to tát” - phó chủ tịch Under Armour chia sẻ.

Theo chuyên gia marketing Trịnh Đình Văn, đánh vào đúng tâm trạng của một phân khúc khách hàng biết mình không ở vị trí cao nhất trong xã hội là một lựa chọn thực dụng. “Hiện nay trên thế giới có một thế hệ gọi là thế hệ Z, là những người chọn những gì mình cần thay vì mua thứ xã hội phải nể trọng.

Ở VN, tôi cũng đã thấy sự xuất hiện của một thế hệ như vậy. Họ mua những thứ họ cần và đặc biệt món hàng đó mang một thông điệp rõ ràng: tôi có món này bằng tiền mồ hôi nước mắt của mình đó” - ông Văn nhận xét.

Cũng theo ông Văn, thế hệ Z này sẵn sàng tìm tới những sản phẩm của các công ty chiếu dưới để tự thưởng cho mình một món đồ, kết tinh của những ngày họ lao động cật lực, dù thu nhập được ít hay nhiều. “Họ thường là những người trẻ và ở VN, tôi thấy đó là các bạn hay được gọi là thế hệ 9X hay 8X đời cuối” - ông Văn chia sẻ.

Mặc dù phân khúc này cũng như những người có thu nhập trung bình chiếm tỉ lệ lớn trong xã hội song theo ông Văn, vẫn còn ít thương hiệu của VN chú trọng khai thác và có những chiến lược marketing hoàn toàn dành riêng hướng tới nhóm khách hàng này.
(Tuổi Trẻ) 
Share:

Tiền mặt được ưa chuộng hơn cổ phiếu và trái phiếu lần đầu trong 25 năm

Số liệu mới nhất cho thấy nhà đầu tư đã đổ tiền vào các quỹ thị trường tiền tệ (được xem là tương đương với kênh tiền mặt) trong tuần qua, giúp kênh tài sản này được ưa chuộng hơn các quỹ đầu tư cổ phiếu và trái phiếu lần đầu tiên trong 25 năm. 

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.Vgl_hH2fdFq

Theo đó, khoảng 17 tỷ USD đã chảy vào các quỹ tiền mặt trong tuần kết thúc ngày 23/09 trong khi 3.3 tỷ USD đã rút khỏi cổ phiếu thông qua các quỹ ETF và quỹ tương hỗ, số liệu được Bank of America Merrill Lynch và EPFR Global công bố hôm thứ Sáu cho thấy.

Cùng kỳ, các quỹ đầu tư trái phiếu cũng chỉ nhận được 400 triệu USD. Như vậy, tiền mặt đang hấp dẫn hơn so với cả hai kênh tài sản này lần đầu tiên kể từ năm 1990. 

Các quỹ thị trường tiền tệ đầu tư vào các khoản nợ có thanh khoản tốt nhưng có kỳ hạn rất ngắn như trái phiếu kho bạc Mỹ. Nhờ mức độ biến động thấp nên nhà đầu tư thường xem các quỹ này tương đương với kênh tiền mặt.

Trái phiếu doanh nghiệp cũng chứng kiến tuần rút vốn thứ 12 liên tiếp. Được biết, Giám đốc đầu tư toàn cầu của Công ty Quản lý quỹ UBS Wealth, Mark Haefele, đã giảm nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp Mỹ trong tháng này sau khi liên tục gia tăng tỷ trọng đầu tư vào kênh tài sản này kể từ cuối năm 2011. 

Ông Haefele cho biết: “Các diễn biến gần đây của thị trường đã khiến nhà đầu tư hoài nghi về mức độ hiệu quả của các gói QE đến thị trường cổ phiếu. Chắn chắn các thị trường sẽ tiếp tục bấp bênh trước khi nhận được số liệu tăng trưởng kinh tế vào các tuần tới”.

Nhìn chung, ông Haefele vẫn còn nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng cao hơn mức bình quân cho phép trước dự tính các thị trường sẽ tăng cao hơn trong 6 tháng tới. 

Bank of America Merrill Lynch nhận định tâm lý bi quan trên các thị trường tài chính đã chạm đỉnh cao chưa từng thấy kể từ tháng 10/2011. Đây là tín hiệu mua mạnh cho các nhà đầu tư theo trường phái chuyên đi ngược xu hướng chung của đám đông.
(Phước Phạm - Vietstock/Theo CNBC)
Share:

Cha đẻ của Quants là một nhà cách mạng Marxist

Founding Father of the Quants Was Revolutionary Marxist
Colin Read
Bloomberg
Jan 16/1/2013
Một trong những ông tổ của tài chính định lượng có sự ảnh hưởng ban đầu kì lạ. Nguồn: Thư viện Quốc hội (Mỹ), Phòng In ấn và Nhiếp ảnh.

Một trong những nghịch lí thú vị của lịch sử là người đặt nền móng cho tài chính định lượng hiện đại bắt đầu sự nghiệp của mình như là một nhà cách mạng Marxist.
Một trong những ông tổ của tài chính định lượng có sự ảnh hưởng ban đầu kì lạ. Nguồn: Thư viện Quốc hội (Mỹ), Phòng In ấn và Nhiếp ảnh.
Jacob Marschak có thể không là cái tên của mọi nhà (household name) ngày nay, nhưng ông đã truyền cảm hứng cho một số người hành nghề tài chính và các nhà tư tưởng, từ Milton Friedman đến Harry Markowitz, và những suy nghĩ sâu sắc của ông giờ đây là xương sống của các chiến lược kinh doanh và thuật toán (algorithm) máy tính trên toàn thế giới.

Marschak được sinh ra trong một gia đình Do Thái ở Kiev, Ukraine năm 1898. Ông tham gia Cách mạng Nga khi còn là trẻ vị thành niên, làm việc như là một nhà hoạt động Menshevik. Khi Ukraine được giải phóng khỏi Đế chế Sa hoàng Nga, Marschak nắm chức Bộ trưởng Lao động của Nhà nước độc lập ngắn ngủi Terek.

Trong vòng vài tháng, Nhà nước này bị sáp nhập bởi một vùng đất khác và sau đó bị gộp vào (subsume) Liên bang Xô viết. Marschak bị vỡ mộng bỏ chạy tới Đức, ở đó, ông được đào tạo kinh tế học thị trường tự do trường phái Áo. Ông hi vọng có nhà thường trú ở Đức, nhưng sau đó Đức Quốc xã lên nắm quyền, người Do Thái cấp tiến chuyển thành nhà Marxist rồi chuyển thành nhà kinh tế trường phái Áo này đã khôn ngoan rời đất nước, di cư đến Anh sau đó đến Mỹ, nơi ông gia nhập New School ở New York như là một phần Trường đại học lưu vong (University in Exile) chống phát xít.

Những nhà phân tích định lượng 
Marschak là một trong những người thuộc làn sóng các nhà tài chính và kinh tế học lý thuyết đến Mỹ khi Đức quốc xã lên nắm quyền ở Đức. Một vài trong số họ, đổ về (gravitate) Đại học Chicago, bao gồm cả Marschak, người trở thành Giám đốc Ủy ban Cowles, một viện nghiên cứu sáng tạo được thành lập bởi Alfred Cowles III. Ở đó, Marschak truyền cảm hứng cho một thế hệ những nhà lý thuyết tài chính, những người sau này được biết đến như là những nhà phân tích định lượng (quants).

Trước sự nổi lên của phương pháp định lượng, tài chính trở thành một nghệ thuật hơn là khoa học. Những người hành nghề dựa trên bản năng và kinh nghiệm, và các nhà lý luận sử dụng những công cụ thô sơ (rudimentary) dựa trên thu nhập thuần chiết khấu kỳ vọng để định giá chứng khoán. Tuy nhiên, có một sự thừa nhận rằng các phương pháp này đã không định giá chính xác sự bất định (uncertainty). Và có sự đánh giá rằng một người không nên đặt tất cả trứng vào một giỏ.

Năm 1935, nhà kinh tế học người Anh, John Hicks (sau này được giải Nobel) lưu ý rằng một nhà đầu tư thận trọng nên đặt một số tài sản vào những doanh nghiệp rủi ro và phần còn lại vào các khoản đầu tư an toàn. Làm như vậy có thể xác định một danh mục đầu tư thích hợp tốt hơn đối với mức độ chịu (tolerance) rủi ro của nhà đầu tư.

Sự quan sát này có ích một cách trực giác, nhưng thiếu hướng dẫn lý thuyết. Trước khi một nhà đầu tư có thể tự bảo hiểm (hedge) rủi ro, một đo lường rủi ro phải được tính toán.

Marschak đề xuất một phương pháp để làm được điều này trong nghiên cứu năm 1938 'Tiền tệ và Lý thuyết Tài sản' . Ông quan sát thấy các nhà đầu tư, về bản chất, dự đoán sản xuất và giá cả tương lai. Tuy nhiên, khi họ cố gắng định giá trung bình kỳ vọng giá cả tương lai, họ cũng phải tính toán xác suất một khoảng giá trị tương lai có thể có và chúng có thể liên quan đến nhau như thế nào.

Marschak đề xuất rằng những kỳ vọng như vậy có thể được xác định bởi hai thông số (parameter): trung bình và hệ số biến đổi (coefficient of variation). Ông coi thông số sau là đo lường rủi ro, mà chúng ta vẫn còn dùng cho tới ngày nay.

Từ một thế kỷ trước, các nhà vật lý đã sử dụng phương pháp luận tương tự để mô tả trung bình và xác suất. Họ đã phát triển một cách để tính toán giá trị trung bình (hay kỳ vọng) dựa trên các xác suất của kết quả tương lai có thể khác nhau. Phương pháp này gọi là tính toán moment đầu tiên (first-moment). Họ cũng phát triển cách đo lường sự biến thiên bằng cách gia quyền (weighting) xác suất bình phương của các độ lệch khác nhau so với giá trị trung bình. Tính toán moment thứ hai này là cách tính phương sai (variance) phổ biến ngày nay.

Sự hiểu biết thấu đáo
 
Marschak lý luận rằng chính kỹ thuật trung bình - phương sai này có thể áp dụng cho giá cả tài sản. Nhưng ông đã phát triển ứng dụng tự nhiên này hơn nữa: Ông thừa nhận rằng có mối liên hệ thống kê giữa tài sản này biến đổi so với tài sản khác. Tính hiệp biến (covariance) này cuối cùng là một yếu tố cơ bản trong sự hiểu biết thấu đáo (insight) của Harry Markowitz, một trong những sinh viên nổi tiếng nhất của Marschak.

Markowitz từ lâu đã bị hấp dẫn bởi nghiên cứu thời Đại khủng hoảng của John Burr Williams, người đầu tiên phát triển lý thuyết dòng tiền chiết khấu của doanh nghiệp một cách có hệ thống. Dưới sự hướng dẫn của Marschak, Markowitz nhận ra rằng mặc dù giá trị hiện tại trung bình của dòng tiền tương lai là quan trọng, các phương sai của chúng cũng vậy.

Sự hợp tác giữa hai người nhanh chóng cho ra kết quả là luận văn và nghiên cứu năm 1952 của Markowitz về lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại trong Tạp chí Tài chính (Journal of Finance) với tiêu đề 'Lựa chọn danh mục đầu tư' (Portfolio Selection). Kể từ thời điểm đó, lý thuyết tài chính hiện đại đã được ra đời.

Nghiên cứu về tiền tệ và lý thuyết tài sản của Marschak - và các công trình nghiên cứu khác của ông về sự hợp lý của thị trường (market rationality) khi ông truyền cảm hứng cho luận văn của chàng sinh viên trẻ tuổi Markowitz - ngày nay không được đọc nhiều bởi các nhà lý thuyết tài chính hay các chuyên gia. Tuy nhiên, người đọc sẽ dễ dàng nhận ra các phân tích của ông. Phương pháp trung bình - phương sai hai thông số ngày nay được gắn (baked into) sẵn vào tất cả các máy tính tài chính, và trong các công thức từ đường chứng khoán - thị trường (market- security line) Markowitz đến mô hình định giá tài sản - vốn (capital-asset pricing model) của William Sharpe tới công thức định giá giá trị hợp đồng quyền chọn (option-pricing formula) Black-Scholes-Merton. Mỗi một công thức cơ bản này trong tài chính giả định sự đánh đổi giữa rủi ro - tiền thưởng (reward-risk trade-off) có thể được mô tả chỉ bởi hai thông số, như Marschak đã đề xuất vào năm 1938. Các hậu duệ học thuật của Marschak sau đó được giải Nobel cho những công trình nghiên cứu mà đã có thể không hoàn thành được nếu không có ông.

Marschak, nhà cấp tiến một thời, cuối cùng đã dấy lên một cuộc cách mạng - nhưng không phải là cuộc cách mạng theo như Karl Marx nghĩ.

(Colin Read là Trưởng khoa tài chính của Trường đại học bang New York, Plattsburgh. Ông là tác giả cuốn sách 'Những bộ óc vĩ đại trong ngành tài chính' - "Great Minds in Finance" và các bài về tài chính khác được xuất bản bởi Palgrave MacMillan. 
Người dịch: Sơn Phạm - journeyinlife /Bloomberg
Source:
Share:

40 cách cắt giảm chi phí dễ thực hiện (P.2)21. Chọn thẻ tín dụng chịu phí thường niên thấp hoặc lãi suất thấp

Rất dễ để so sánh thẻ tín dụng được cấp bởi các ngân hàng khác nhau về phí thường niên và lãi suất. Các chỉ tiêu như hoàn trả lại tiền mặt hoặc hưởng thêm bonus trong việc chi tiêu bằng thẻ tín dụng (chú ý, bạn vẫn phải chi tiêu có kiểm soát) là một trong những tiêu chí khác để bạn có thể chọn loại thẻ tín dụng của một ngân hàng.

22. Không lạm dụng thẻ tín dụng

Bạn cần có một hoặc hai thẻ tín dụng và chỉ sử dụng trong trường hợp cần thiết. Thẻ tín dụng thường có phí thường niên, phải trả lãi suất cao và phí phạt trả chậm bị áp dụng nếu bạn quên thanh toán tiền thẻ tín dụng. Ngoài ra, tiêu tiền trong thẻ tín dụng là tiêu khoản tiền đi vay, không phải tiền do bạn đang sở hữu. Đó chính là nợ ngắn hạn phải trả.

Hiện nay, thẻ ghi nợ quốc tế (debit card) có chức năng tương tự như thẻ tín dụng và chỉ tiêu bằng số tiền bạn có. Vì thế, nếu có quá nhiều thẻ tín dụng, bạn nên cắt giảm xuống chỉ còn một hoặc hai thẻ. Đồng thời chuyển qua sử dụng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ.

23. Theo dõi sao kê thẻ một cách cẩn thận để phát hiện ngay khi có lỗi sai

Nếu bạn hãy sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, hãy lưu giữ các hóa đơn theo thứ tự ngày tháng và đối chiếu chúng khi nhận được sao kê ngân hàng. Ngân hàng không phải lúc nào cũng chính xác và bạn có nghĩa vụ phải bảo vệ túi tiền của mình.

24. Nắm các quy định về khung thuế thu nhập và hiểu rõ cách tính thuế thu nhập đối với trường hợp của mình

Bạn nên biết một số kiến thức cơ bản về tính thuế thu nhập nói chung, và biết rõ về cách tính thuế thu nhập trong trường hợp của mình. Đồng thời, xem xét về những điều kiện được miễn trừ, giảm thuế thu nhập để áp dụng cho mình.

25. Tham gia chương trình khách hàng thân thiết, sử dụng phiếu giảm giá, phiếu khuyến mại khi có lợi

Các công ty dịch vụ, cửa hàng thường có thẻ hoặc chế độ khách hàng thân thiết gồm nhiều ưu đãi, quà tặng, phiếu quà tặng nếu bạn giao dịch, mua bán thường xuyên. Khi phải chi tiêu bắt buộc, các phiếu giảm giá, phiếu khuyến mại cũng cần được sử dụng triệt để. Tuy nhiên, với những món đồ không nằm trong dự trù chi phí, thì bạn lại tuyệt đối không nên sử dụng các phiếu giảm giá hoặc khuyến mại. Vì khi mua những vật dụng không thực sự cần, bạn sẽ tiêu thêm tiền thay vì tiết kiệm tiền.

26. Nếu bạn hay phải di chuyển bằng máy bay, hãy tham gia chương trình dặm bay đổi điểm thưởng

Các hãng hàng không hầu như đều có chương trình tích lũy dặm bay đổi điểm thưởng. Chương trình này mang lại nhiều lợi ích nếu bạn hay phải di chuyển bằng máy bay.Thậm chí bạn sẽ được tặng vé máy bay khi bạn tích lũy đủ số dặm bay. Tích tiểu sẽ thành đại. Vì thế, hãy dành ra 5 phút để đăng kí tài khoản đổi dặm bay, bạn sẽ thấy bất ngờ và thú vị bởi sự tiện dụng và đa dạng về lợi ích khi tham gia vào chương trình này.

27. Kiểm tra với các cửa hàng, siêu thị, công ty liệu bạn có được hưởng các lợi ích khác nhau

Cũng giống như chương trình khách hàng thân thiết, hay tích lũy dặm bay, các cửa hàng, siêu thị, công ty đôi khi cung cấp những lợi ích đặc biệt khác cho khách hàng. Nếu bạn không phải là những người siêu giàu thì hãy nhín chút thời gian để hỏi thêm thông tin về những lợi ích này.

28. Mua quần áo dễ phối màu và lịch sự nhưng tối giản để bạn không mất quá nhiều thời gian cho việc suy nghĩ sẽ mặc gì

Bí mật của việc ăn mặc đẹp không nằm ở chỗ bạn đã có những món đồ mới nhất, thời thượng nhất chưa mà quan trọng là bạn có khiếu thẩm mĩ và gu ăn mặc riêng. Ngoài ra, bạn cần phải chú ý tới việc có phục trang phù hợp với hoàn cảnh và mục đích của các sự kiện.

29. Dọn dẹp tủ quần áo 2 tháng/ lần và trao đổi, thanh lý hoặc ủng hộ từ thiện những bộ quần áo mà bạn không mặc nữa

Dọn dẹp tủ quần áo thường xuyên sẽ giúp bạn phân chia được những bộ quần áo ưa thích, hay mặc, những bộ không còn thích, đã cũ hay chẳng bao giờ mặc. Đối với những bộ bạn ít mặc, không còn thích nữa, bạn có thể trao đổi với bạn bè “Cũ ta, mới người” và “Cũ người, mới ta” hay bán thanh lý với giá rẻ để thu lại về một phần tiền.

Những bộ vẫn còn dùng được nhưng bạn không muốn trao đổi, bán lại, bạn có thể ủng hộ từ thiện để có thêm không gian cho tủ quần áo, đồng thời hỗ trợ những người gặp khó khăn. Việc trao đổi, thanh lý, ủng hộ từ thiện cũng có thể áp dụng đối với các đồ vật khác trong nhà.

30. Nếu dùng máy lạnh, hãy điều chỉnh nhiệt độ trên 25°C

Để nhiệt độ trên 25°C sẽ giúp bạn tiết kiệm được tiền điện. Bạn sẽ ít đau đầu hơn khi phải thanh toán các hóa đơn trong gia đình. Ngoài ra, nếu trời không quá nóng thì bạn có thể mở cửa sổ cho mát hoặc đơn giản là sống theo đúng nhiệt độ tự nhiên của thời tiết.

31. Thay bóng đèn tiết kiệm điện trong nhà

Việc thay bóng có thể làm bạn mất vài phút thôi và hóa đơn tiền điện của bạn sẽ giảm đi đáng kể. Thay vì sử dụng các loại bóng chiếu có công suất lớn, bạn hãy chọn mua những lại có công suất thấp hơn nhưng vẫn đủ chiếu sáng và nhớ chọn loại tiết kiệm điện năng.

32. Tắt công tắc điện khi không cần sử dụng

Khi không cần sử dụng các dụng cụ điện, bạn nên tắt công tắc điện để tránh tiêu hao điện năng. Nhớ tắt đèn khi ra khỏi nhà vệ sinh hoặc các phòng ốc khi không cần sử dụng nữa.

33. Giữ gìn và bảo vệ đồ đạc

Đồ đạc dù muốn hay không cũng sẽ có lúc bị hỏng khi sử dụng. Tuy nhiên “Của bền tại người”. Cách sử dụng đồ đạc của bạn sẽ quyết định việc bạn phải mua đồ đạc mới bao nhiêu lần và liên tục hay không. Do đó, khi sử dụng đồ đạc, hãy giữ gìn và bảo trì chúng cẩn thận nhằm hạn chế phải trích ra một khoản tiền kha khá để sửa chữa hay thay thế.

34. Biết tự làm những thứ cơ bản

Những thứ đơn giản như thay bóng đèn, khoan tường, bắt vít, may vá cơ bản, bạn nên tự biết làm một vài món nghề để tránh phải gọi thợ sửa chữa tới nhà hoặc mang ra ngoài tiệm. Tất nhiên, không ai có thể tự biết làm hết mọi việc nhưng biết chút ít về sửa chữa cơ bản sẽ khiến hầu bao của bạn reo mừng!

35. Sử dụng dịch vụ điện thoại di động trả trước

Điện thoại trả trước có thể giúp bạn kiểm soát tốt hơn chi phí dành cho liên lạc. Điện thoại di động trả sau có thể phát sinh tiền cước do dịch vụ chuyển vùng, 3G – vô tình trở thành ác mộng của bạn khi phải thanh toán hóa đơn “khủng”. Bạn cũng nên đăng kí gói internet trên điện thoại di động để hàng tháng chỉ phải tốn một khoản nhất định và hữu ích. Không đăng kí gói internet cho điện thoại di động có thể dẫn đến việc chi trả nhiều hơn cho cùng một tiện ích.

36. Tìm gói du lịch rẻ của những công ty có uy tín cho ngày nghỉ

Tới kì nghỉ hoặc ngày lễ, nếu bạn cảm thấy thật sự phải đi du lịch, hãy dành thời gian để tìm kiếm những gói du lịch rẻ ở những công ty có uy tín. Tuy nhiên, bạn phải cẩn trọng với những gói quá rẻ từ những công ty mà bạn không biết nhiều để tránh bị lừa và mất thời gian nghỉ ngơi quý báu.

37. Đi du lịch chung để chia sẻ chi phí

Đi du lịch chung giúp bạn chia sẻ hoặc cắt giảm được các chi phí như tiền phòng khách sạn, nhà nghỉ, tiền di chuyển hoặc tiền trọn gói du lịch. Ngoài ra, đối với các chuyến đi mạo hiểm, có bạn đồng hành sẽ khiến bạn yên tâm hơn.

38. Có giấy ghi nhắc các khoản nợ dán ở những khu vực thường xuyên nhìn thấy

Việc lúc nào cũng nhìn thấy giấy nhắc nhở về khoản nợ trước mặt có thể gây áp lực và stress cho bạn. Nhưng việc nhắc nhở đó sẽ cho bạn cái nhìn thực tế hơn về tình trạng tài chính của mình. Một trong những giai đoạn dẫn tới độc lập về mặt tài chính là xóa bỏ hết các khoản nợ xấu (xin lưu ý là bên cạnh nợ xấu còn có những khoản nợ tốt để tiền tự động sinh sôi nảy nở).

39. Mua quà cho ngày lễ với số lượng lớn để được ưu đãi nếu bạn hay thích tặng quà

Nếu bạn là người rộng lượng và thích tặng quà cho người khác, hãy chú ý mua quà với số lượng lớn để được giá ưu đãi, hưởng các khuyến mại và tặng… dần. Nếu theo dõi cặn kẽ các khoản chi cho quà tặng, bạn sẽ thấy nó chiếm một phần không nhỏ trong toàn bộ các khoản chi tiêu theo tháng của bạn.

40. Thực hiện mục tiêu lớn bằng cách cắt giảm những khoản không quan trọng

Bạn băn khoăn làm sao một vài người cũng có mức thu nhập tương tự bạn hoặc chỉ hơn một chút mà họ có thể làm được nhiều việc phi thường tới mức không tưởng? Bí mật tưởng chừng rất to tát nhưng thực ra lại vô cùng đơn giản. Đó chính là việc cắt giảm tối đa những khoản không quan trọng và tập trung cao độ vào quá trình tích lũy cho các mục tiêu lớn.
(Tri Thức Trẻ)

Share:

Nổi bật

Giới siêu giàu kiếm tiền từ đâu?

Follow by Email