Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội (HLBC) sẽ thực hiện bán đấu giá hơn 2,2 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội với giá khởi điểm 10.000 đồng/cp

Ngày 24/9 tới đây, Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội (HLBC) sẽ thực hiện bán đấu giá hơn 2,2 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội với giá khởi điểm 10.000 đồng/cp, tương đương với 21,9% vốn điều lệ sau cổ phần hóa.

Đây là một doanh nghiệp có hơn 55 năm tuổi, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp như chăn nuôi gia súc như lợn bò, sản xuất nông nghiệp và các dịch vụ nông nghiệp như kinh doanh thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi, dịch vụ thú y, công tác giống...

Tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là gần 100,7 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 65% vốn điều lệ, tương đương với 6,6 triệu cổ phần. Hơn 341 nghìn cổ phần sẽ bán ưu đãi cho người lao động tại doanh nghiệp, hơn 1 triệu cổ phần được phân phối cho nhà đầu tư chiến lược.

Trong 3 năm từ 2012 đến 2014, doanh thu của HLBC tương đối ổn định, đạt từ 26,9 tỷ đến 32,3 tỷ đồng/năm. Lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 120 triệu, 127 triệu và 160 triệu đồng.

Trong giai đoạn từ năm 2015 – 2018, HLBC tiếp tục đặt trọng tâm vào hoạt động chăn nuôi, duy trì và nhân giống đàn gia súc giống gốc, thực hiện chương trình phát triển chăn nuôi của thành phố. Công ty sẽ đẩy mạnh công tác chăn nuôi bò sữa và phát triển giống bò BBB (bò Blanc Blue Belgium, có nguồn gốc từ Bỉ, là giống bò siêu thịt nhất thế giới), nâng dần quy mô đàn bò hướng thịt cao sản tương đương với đàn bò hướng sữa vào năm 2020.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu từ 37,8 tỷ đến 44 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt từ 351 triệu đến 1 tỷ đồng.
Theo Mai Linh
CafeF/Trí thức trẻ/HNX

Trang

 
Top