(ĐTCK) Không còn giao dịch đột biến như 2 phiên trước, nhưng nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu thế bán ròng trong phiên hôm nay (24/9), dù tổng giá trị bán ròng đã giảm mạnh.
 
Thống kê trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2.641.880 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 67,74 tỷ đồng, giảm 23,81% về lượng và 43,36% về giá trị so với phiên 23/9. Ngược lại, khối này bán ra 3.615.410 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 87,7 tỷ đồng, giảm hơn 84% về lượng và 82,84% về giá trị so với phiên 23/9. 

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 973.530 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 19,96 tỷ đồng, cùng giảm hơn 94% cả về lượng và giá trị so với phiên trước.

NT2 là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 526.020 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 13,13 tỷ đồng. Tiếp đó, VNE được mua ròng 412.070 đơn vị, trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MSN bị bán ròng 251.420 đơn vị, trị giá tương ứng 20,79 tỷ đồng. Cổ phiếu lớn khác VIC bị bán ròng 233.560 đơn vị, trị giá 9,97 tỷ đồng.

Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào với khối lượng xấp xỉ phiên trước đạt 1.469.400 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 20,96 tỷ đồng, giảm 11,49% so với phiên 23/9. Ngược lại, bán ra 346.261 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 9,38 tỷ đồng, giảm hơn 12% về lượng nhưng tăng 12,47% về giá trị so với phiên 23/9.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 1.123.139 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 11,58 tỷ đồng, tăng 3,73% về lượng nhưng giảm 24,5% về giá trị so với phiên trước.

Trong đó, CEO tiếp tục được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 5,76 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 331.400 đơn vị. Còn xét về khối lượng, API được mua ròng mạnh nhất đạt 463.900 đơn vị, trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cổ phiếu khác được mua ròng tích cực như PVS (3,79 tỷ đồng), KLS (1,8 tỷ đồng).
Ở chiều ngược lại, LAS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 134.300 đơn vị, trị giá tương ứng 4,22 tỷ đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 24/9, khối ngoại đã mua ròng 149.609 đơn vị, trong khi phiên trước bán ròng 18.053.380 đơn vị, Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là bán ròng 8,38  tỷ đồng, giảm 97,78% so với phiên trước đó.
 Thanh Thúy - Tin Nhanh Chứng Khoán

 
Top