Từ năm 2012, HOSE cung cấp thêm công cụ đặt lệnh mới, lệnh thị trường đã góp phần mang lại những yếu tố tích cực cho TTCK.

Năm 2012, sau chặng đường hơn 10 năm hình thành và phát triển, TTCK Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, với 305 mã chứng khoán niêm yết tại Sở GDCK TP. HCM, giá trị giao dịch bình quân gần 1.000 tỷ đồng/ngày. 

Trong năm 2012, Sở GDCK TP. HCM đã thực hiện kéo dài thời gian giao dịch, thị trường có thêm phiên giao dịch buổi chiều. Cùng với việc kéo dài thời gian giao dịch, thời gian giao dịch liên tục đã được tăng lên đáng kể và chiếm gần 90% tổng thời gian giao dịch.

Nếu như trong phiên giao dịch mở cửa và đóng cửa, nhà đầu tư có thể lựa chọn lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO) hay lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) bên cạnh lệnh giới hạn (LO) thông thường, thì trong phiên giao dịch liên tục, công cụ đặt lệnh duy nhất tại thời điểm đó chỉ có lệnh giới hạn. Vì vậy, Sở GDCK TP. HCM đã nghiên cứu triển khai công cụ đặt lệnh mới: lệnh thị trường (MP). Đây là loại lệnh phổ biến trên các TTCK thế giới. Sau 3 tháng thử nghiệm thành công, Sở GDCK TP. HCM đã chính thức triển khai áp dụng lệnh thị trường kể từ ngày 3/10/2012.

Về cơ bản, lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán chứng khoán ở mức giá đối ứng tốt nhất hiện có trên sổ lệnh giao dịch của thị trường. Nếu lệnh thị trường chỉ được khớp một phần do khối lượng bên đối ứng không đủ, khối lượng còn lại của lệnh thị trường mua sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua với mức giá mua cao hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá; hoặc lệnh thị trường bán sẽ chuyển thành lệnh giới hạn bán với mức giá bán thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá. Trong trường hợp giá khớp cuối cùng là giá trần hoặc giá sàn, thì phần còn lại của lệnh thị trường mua hoặc bán sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá sàn. Về thời gian hiệu lực, lệnh thị trường chỉ được sử dụng trong đợt giao dịch khớp lệnh liên tục. Khi đặt lệnh thị trường, nhà đầu tư sẽ ghi “MP” tại trường mức giá. Lệnh thị trường sẽ tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.

Có thể nói, lệnh thị trường là loại lệnh kết hợp được những điểm thuận lợi của lệnh giới hạn, đồng thời bổ sung một số ưu điểm. Cụ thể, lệnh thị trường đáp ứng được nhu cầu nhanh khi thực hiện so khớp với tất cả các lệnh đối ứng tốt nhất hiện có trên thị trường. Phần còn lại của lệnh nếu chưa được so khớp hết sẽ tự động chuyển thành lệnh giới hạn và tránh được rủi ro về giá khớp của phần còn lại của lệnh bị lệch quá xa ngoài dự kiến so với mức giá khớp cuối cùng. Việc triển khai vào thực tế lệnh thị trường đã đem lại một số điểm sáng cho TTCK như: đa dạng hóa chiến lược đặt lệnh giao dịch dựa trên đặc tính của lệnh thị trường, gia tăng khả năng linh hoạt cũng như tốc độ đặt lệnh tại thời điểm thị trường có biến động mạnh về giá.

Trong lộ trình nâng cao quy định về quản lý hoạt động giao dịch, phát huy những điểm tương đồng với các thị trường trong khu vực và làm cho TTCK Việt Nam phù hợp hơn với thông lệ quốc tế, Sở GDCK TP. HCM đã đưa ra hệ thống các giải pháp cụ thể bao gồm: ra mắt chỉ số VN30, điều chỉnh tăng thời gian giao dịch, bổ sung loại lệnh mới, mở rộng biên độ dao động giá cổ phiếu/chứng chỉ quỹ từ ±5% lên mức ±7% kể từ ngày 15/1/2013. Là một trong chuỗi các giải pháp về kỹ thuật được đưa ra nhằm hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của TTCK, việc cung cấp thêm công cụ đặt lệnh mới, lệnh thị trường đã góp phần mang lại những yếu tố tích cực cho thị trường.
Tin Nhanh Chứng Khoán
 
Top