Room nước ngoài tại SSI hiện đã mở đến 100%, nhưng nếu cập nhật số liệu của hôm nay thì nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ 48% cổ phần của SSI.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VgK15H2fdFq
Từ ngày 1-9 năm nay, các công ty chứng khoán có nhu cầu nâng hạn mức nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài (room) có thể nộp hồ sơ đăng ký cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK). Tuy vậy, một lãnh đạo của UBCK cho biết đến nay mới chỉ có 3 công ty chứng khoán đã nới room trên 49%.

Hiện tại nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ bao nhiêu cổ phần tại một công ty chứng khoán là tùy thích, không còn bị giới hạn ở hai lựa chọn, một là từ 49% trở xuống, hai là 100% như trước.

Vị đại diện của UBCK cho hay sau khi Nghị định 60 ngày 26-6-2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58, qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực ngày 1-9 chỉ có một công ty chứng khoán đã nộp hồ sơ đăng ký nới room và được UBCK chấp thuận, đó là Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI).

Room nước ngoài tại SSI hiện đã mở đến 100%, nhưng nếu cập nhật số liệu của hôm nay thì nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ 48% cổ phần của SSI.

Còn lại trên thị trường đã có 2 công ty khác đã có tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài cao hơn 49% đó là Công ty Maybank Kim Eng, 100% vốn Malaysia và Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, 92% vốn của nhà đầu tư Hàn Quốc Korea Investment Securites Co.,Ltd (KIS).

Vị đại diện của Ủy ban Chứng khoán cho biết thêm trong thời gian qua cổ đông Công ty chứng khoán Nam An đã được chấp thuận chuyển nhượng 100% vốn cho Công ty Shinhan Investment Corporation (Hàn Quốc), tuy thế đến nay thủ tục vẫn chưa hoàn tất nên công ty này vẫn chưa chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nước ngoài.

Trong khi đó, đại hội đồng cổ đông của Công ty Chứng khoán IB (IBSC) họp hôm 21-9 cũng đã thông qua việc sửa đổi bổ sung điều 12, khoản 6 điều lệ công ty, theo đó nhà đầu tư nước ngoài sẽ được phép sở hữu đến 100% vốn cổ phần của công ty.

Tuy vậy, vị đại diện Ủy ban Chứng khoán cho biết đến giờ UBCK chưa nhận được hồ sơ xin nới room của IBSC.

Đánh giá về khả năng đầu tư vốn vào công ty chứng khoán, giám đốc một quỹ đầu tư nước ngoài cho rằng cơ hội cho các công ty chứng khoán là vẫn có. Tuy vậy, công ty chứng khoán lớn, nhiều nghiệp vụ sẽ có cơ hội đón vốn ngoại nhiều hơn vì nằm trong nhóm doanh nghiệp đầu ngành. Ngoài ra ở một số công ty nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ gần 49% vốn cũng sẽ có nhu cầu tăng thêm vốn để nắm quyền chi phối công ty.

Ở những công ty này, khả năng cổ đông nước ngoài sẽ tăng nắm giữ sau khi UBCK đã chấp thuận là có thể diễn ra.

Hiện cả nước có khoảng 90 công ty chứng khoán đang hoạt động, trong số này có trên 40 công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Trong số đó có 3 công ty room đã mở đến hơn 49% và có 8 công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài đến 49%. 8 công ty này sẽ nằm trong nhóm có khả năng nới room cao nhất.

Tuy vậy, ông này cho rằng cơ hội không nhiều đối với công ty chứng khoán nhỏ, vì việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hiện cũng không quá khó, trong khi đó, nền tảng công nghệ, con người, tổ chức của nhiều công ty chứng khoán nhỏ chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài.

"Hiện tại cũng có một số công ty chứng khoán công bố sẽ nới room nhưng nhà đầu tư cũng nên cẩn trọng khi nghe những thông tin này vì việc kiếm nhà đầu tư nước ngoài hiện không dễ, thì việc có nới room cũng chỉ dừng ở mức sửa điều lệ, quy định, còn có nhà đầu tư nước ngoài sẽ tham gia hay không là không chắc chắn", vị này nói thêm.
Theo Thảo Nguyên
 
Top