Doanh thu 9 tháng đầu năm 2015 của NT2 ước trên 5.400 tỷ đồng, đạt trên 90% so với kế hoạch năm 2015.

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VgIJ9H2fdFq
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vừa cập nhật một số thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9/2015.

Cụ thể, doanh thu 9 tháng đầu năm 2015 ước trên 5.400 tỷ đồng, đạt trên 90% so với kế hoạch năm 2015.

NT2 ước lợi nhuận sau thuế 9 tháng trên 670 tỷ đồng sau khi trừ lỗ chênh lệch tỷ giá, vượt 6% so với kế hoạch.

Về hồi tố giá khí của NT2, NT2 và Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung ngày 14/9. Theo đó, từ tháng 8/2015, NT2, PV GAS và EVN sẽ áp dụng thanh toán theo giá khí thị trường.

Khoản tiền hồi tố giá khí giai đoạn trước tháng 8/2015 mà PV GAS trả lại cho NT2 sẽ được đàm phán chuyển trả EVN một khoản tương ứng. Được biết, khoản tiền này là 11 triệu USD, theo công bố của ông Hoàng Xuân Quốc, Tổng Giám đốc NT2 tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư giữa tháng 8/2015.

NT2 cũng cho biết, từ nay trở đi, giá khí đầu vào của nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được tính theo cơ chế giá khí thị trường. Hiện giá dầu thô đang ở mức thấp và dự báo tiếp tục giảm thấp trong thời gian tới, do đó, giá khí đốt đầu vào của nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sẽ giảm đáng kể so với giá khí trước đây.
Tường Văn - Nhịp Cầu Đầu Tư

Trang

 
Top