VietinBankSc dự kiến sẽ bổ sung thêm 4,74 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của công ty lên 837,334 tỷ đồng...

VietinBankSc đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh
Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 30/9/2015.
P.V
Ngày 16/9, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBankSc (mã CTS) đã ra nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Theo đó, hình thức chi trả là 6% tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được cổ tức là 6 cổ phiếu mới).

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là 30/9/2015.

Như vậy, với 78,96 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VietinBankSc dự kiến sẽ bổ sung thêm 4,74 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của công ty từ 789,934 tỷ đồng lên 837,334 tỷ đồng, đủ điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu đối với tổ chức muốn xin cấp phép kinh doanh chứng khoán phái sinh, theo quy định tại Nghị định số 42/2015/NĐ-CP quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
(Vneconomy)

Trang

 
Top