CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - Savico (SVC) công bố BCTC quý III, trong đó, doanh thu thuần đạt 2.721,5 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 2014; lãi gộp giảm 26%, còn hơn 89 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng mạnh gần 65 tỷ đồng. Trong quý III, Savico ghi nhận khoản lợi nhuận khác 12,77 tỷ đồng, tăng 38% do Công ty đã thực hiện đối chiếu số liệu với cơ quan thuế và được điều chỉnh giảm khoản phạt chậm nộp thuế phát sinh từ 2014 là hơn 2,2 tỷ đồng. Khoản thu nhập từ tiền hỗ trợ nhà cung cấp tại các công ty con trong lĩnh vực ô tô tăng cũng giúp lợi nhuận kỳ này của Công ty tăng lên.

Lũy kế 9 tháng, SVC đạt doanh thu 6.802 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 120,3 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm. 

Trang

 
Top