CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (mã AGF – HOSE) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015. 
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VjBMtW6fdFo

Theo Nghị quyết này, cổ đông AGF đã thông qua việc điều chỉnh cổ tức năm 2015 từ 20% bằng cổ phiếu lên 25% bằng tiền mặt. Theo đó, toàn bộ số tiền gần 94 tỷ đồng tại Quỹ Đầu tư phát triển sẽ được sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cùng với đó, cổ đông cũng đã thông qua phương án phát hành thêm 7.027.435 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu với giá 10.000 đồng/CP (thị giá hiện tại là 17.300 đồng/CP). Trong trường hợp không chào bán hết, HĐQT AGF được quyết định đối tượng chào bán tiếp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Nếu tỷ lệ sở hữu của đối tượng mà HĐQT lựa chọn phân phối vượt quá 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì cũng không phải chào mua công khai. Thời gian thực hiện chào bán sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận. Hiện AGF có vốn điều lệ 281,1 tỷ đồng. 

Được biết, AGF làm ăn thất bát trong quý III vừa qua. Doanh thu thuần quý III giảm nhẹ so với cùng kỳ 2014, đạt 675 tỷ đồng và AGF đã báo lỗ ròng xấp xỉ 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng 23,5 tỷ đồng. Nguyên nhân lỗ là do lỗ chênh lệch tỷ giá vì các khoản vay bằng ngoại tệ, đồng thời chi phí sản xuất trong kỳ tăng, trong khi giá bán sản phẩm ở thị trường xuất khẩu giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, AGF đạt 1.719 tỷ đồng doanh thu, giảm 19% cùng kỳ 2014 và “may mắn” không lỗ khi có lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn đúng... 1,78 triệu đồng. Cùng kỳ năm trước, AGF lãi ròng tới gần 75 tỷ đồng.

Năm 2015, AGF đặt mục tiêu đạt doanh thu 2.250 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 75 tỷ đồng.

Trang

 
Top