Lợi nhuận quý III/2015 của BSC tăng hơn 10% so với cùng kỳ, đạt 34,9 tỷ đồng.

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VidnxW6fdFq

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC - mã BSI) công bố báo cáo tài chính quý III/2015.

Doanh thu thuần quý III của BSC giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 111,4 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới, doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn và doanh thu tư vấn đều giảm còn doanh thu lưu ký và doanh thu khác tăng. Quý III năm nay BSC có khoản doanh thu đại lý 17,6 tỷ đồng.

Nhờ giảm chi phí hoạt động và hoàn nhập 10 tỷ đồng chi phí quản lý nên lợi nhuận quý III/2015 của BSC tăng hơn 10% so với cùng kỳ, đạt 34,9 tỷ đồng.

 Cơ cấu doanh thu quý III/2015

Luỹ kế 9 tháng, BSC đạt 323,9 tỷ đồng doanh thu thuần và 90,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh thu giảm 8% nhưng lợi nhuận tăng 65% so với cùng kỳ do chi phí hoạt động giảm.
Năm 2015, BSC đặt mục tiêu doanh thu 300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 98,15 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, chỉ tiêu doanh thu của BSC đã vượt kế hoạch và chỉ tiêu lợi nhuận đạt 92%
Minh Quân
Theo HSX
>> VnDirect quý III lãi 46 tỷ đồng, 9 tháng lãi 122 tỷ đồng
>> SHS: 9 tháng lãi sau thuế 42 tỷ đồng
>> Quý III, khối chứng khoán báo lãi “nhỏ giọt”
  
 
Top