http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VjFaUW6fdFp
Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) chiều 28/10 đã thông qua việc bầu cử bổ sung 2 thành viên vào Hội đồng quản trị và một thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Theo đó, đại hội đã bầu ông Trần Lệ Nguyên, ông Kelly Yin Hon Wong - lãnh đạo Tập đoàn Kido (Mã CK: KDC) vào hội đồng quản trị, trong đó, ông Nguyên được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này. Còn bà Nguyễn Thị Oanh, Kế toán trưởng của Kido cũng được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát của Rồng Việt.

Cũng công bố tại đại hội, trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Rồng Việt, ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Kido đã đăng ký mua 24,5 triệu cổ phiếu, chiếm 69,96% lượng cổ phần mà Rồng Việt chào bán, tương đương 35% tổng vốn điều lệ. Còn Công ty đầu tư châu Á đăng ký mua 10,5 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 30,04% lượng cổ phần mà Rồng Việt chào bán.

(Vnexpress)
 
Top