Luỹ kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu thuần 212 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 84,2 tỷ đồng, hoàn thành 70% kế hoạch cả năm.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.ViS8nm5mqsW


Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVS) công bố báo cáo tài chính quý III/2015.

Trong quý III, doanh thu thuần BVS đạt 65,7 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các khoản doanh thu chủ chốt như môi giới, đầu chứng khoán, doanh thu khác đều giảm.

Chi phí hoạt động giảm 44% nhưn chi phí quản lý lại tăng. Kết quả, BVS đạt gần 17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý III/2015, giảm 40% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu thuần 212 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 84,2 tỷ đồng. Doanh thu giảm 3% và lợi nhuận 6,5% so với cùng kỳ.


Năm 2015, Đại hội cổ đông BVS thông qua kế hoạch doanh thu 299 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng. Sau 9 tháng, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cùng đạt khoảng 70%.
Minh Quân - Vinanet

>> Trích lập dự phòng tăng mạnh, KLS lỗ quý 3 hơn 45 tỷ đồng
>> Lợi nhuận của TVSI sụt giảm mạnh
>> VPBS: Quý 3 thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác
>> Chứng khoán Rồng Việt: Lãi ròng quý 3 chỉ 2.7 tỷ đồng
 
Top