Sau nỗ lực thời gian dài, tuần qua (từ ngày 19-23/10), sự khởi sắc của toàn thị trường đãgiúp VN-Index chinh phục thành công mốc 600 điểm. Chính vì vậy, diễnbiến của các cổ phiếu cần quan tâm cũng không nằm ngoài nhận định khihầu hết đều bật tăng mạnh. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận địnhcủa các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VixwQ26fdFq

* STK: FPTS khuyến nghị giảm, theo, MBKE, PE giao dịch ở mức 10,2 lần
 
Theo FPTS, mức giá mục tiêu mới cho 12 tháng tới chúng tôi đưa ra là 32.800 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 14,9% so với mức giá ngày 20/10/2015. Chúng tôi khuyến nghị GIẢM với cổ phiếu STK.
Theo MBKE, tỷ suất sinh lợi ROE và ROA của SKG khá cao lần lượt đứng ở mức 40,1% và 37% trong khi hiện tại công ty hầu như không sử dụng vốn vay. Định giá: SKG đang được giao dịch tại P/E lũy kế là 10,2 lần.

Tuần qua, STK có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu STK giảm 100 đồng/Cp (-0,27%) từ mức 37.100 đồng/Cp xuống 37.000 đồng/Cp.

* IMP: FPTS khuyến nghị mua vào

Chúng tôi vẫn giữ khuyến nghị MUA cổ phiếu IMP với giá mục tiêu 58.200 đ/cp (+41%) theo phương pháp định giá DCF cho mục tiêu trung và dài hạn.

Tuần qua, IMP có 3 phiên đứng giá và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu IMP tăng 500 đồng/Cp (+1,23%) từ mức 40.800 đồng/Cp lên 41.300 đồng/Cp.

* DVP: Theo MBKE, PE thấp hơn trung bình ngành, ở mức 7 lần

Chúng tôi kỳ vọng lãi ròng 2015 của DXP sẽ đạt khoảng 58,9 tỷ đồng, tăng 47,6% so với cùng kỳ. Theo đó, EPS 2015 ước tính đạt 7.485 đồng/cp, tương đương với mức PE khoảng 7 lần, so với mức bình quân gần 11 lần của ngành.

Tuần qua, DVP có duy nhất 1 phiên giảm ngày 20/10 và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DVP tăng 10.500 đồng/Cp (+17,95%) từ mức 58.500 đồng/Cp lên 69.000 đồng/Cp.

* CHP: MBKE khuyến nghị thêm vào

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị THÊM cổ phiếu CHP với giá mục tiêu 2015 là 22.800 đồng/cp.”
Tuần qua, CHP có 2 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CHP giảm 200 đồng/Cp (-0,99%) từ mức 20.300 đồng/Cp xuống 20.100 đồng/Cp.

* NTP: BVSC khuyến nghị trung lập

Trong ngắn hạn, NTP đang được giao dịch với P/E thấp hơn 16% so với BMP. Với giá đóng cửa ngày 15/10/2015, NTP đang được giao dịch với P/E dự báo 2015 ở mức 8,6 lần, thấp hơn khoảng 16% so với P/E dự báo 2015 của BMP. Trong quá khứ, P/E trailing của 2 doanh nghiệp này tương đối sát nhau do đó nhiều khả năng giá cổ phiếu NTP sẽ tăng trong thời gian tới để tương đồng về định giá P/E với BMP.

Tuần qua, NTP có 1 phiên giảm duy nhất ngày 22/10 và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu NTP tăng 8.000 đồng/Cp (+15,07%) từ mức 53.100 đồng/Cp lên 61.100 đồng/Cp.

* FMC: MBKE khuyến nghị mua vào

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2015 của FMC lần lượt đạt 2.813 tỷ, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái và 96,6 tỷ, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS 2015 khoảng 4.830 đồng/cp, tương đương PE 2015 là 6 lần thấp hơn trung bình ngành khoảng 8 lần. Tiếp tục khuyến nghị MUA với FMC.

Tuần qua, FMC có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu FMC tăng 2.800 đồng/Cp (+9,93%) từ mức 28.200 đồng/Cp lên 31.000 đồng/Cp.

* DHC: MBKE khuyến nghị mua vào

EPS 2015 ước đạt 3.800 đồng/cp và PE 2015 ở mức 6,9 lần, thấp hơn mức 8 lần trung bình ngành. Tiếp tục duy trì khuyến nghị MUA.

Tuần qua, DHC có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DHC tăng 1.100 đồng/Cp (+4,44%) từ mức 24.800 đồng/Cp lên 25.900 đồng/Cp.

* REE: MBKE khuyến nghị mua vào

NĐT có thể mua vào REE quanh giá 26.5; Mục tiêu đầu tiên tại: 29.8 (+12,5%); Dừng lỗ tại: 25.3 (-4,5%).

Tuần qua, REE có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu REE tăng 200 đồng/Cp (+0,77%) từ mức 26.100 đồng/Cp lên 26.300 đồng/Cp.

* VNM: MBKE khuyến nghị mua vào

NĐT có thể mua vào VNM quanh giá 110; Mục tiêu đầu tiên tại: 126 (+14,5%); Dừng lỗ tại: 104 (-6,3%).

Tuần qua, VNM có 5 phiên tăng liên tiếp. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VNM tăng 9.000 đồng/Cp (+8,49%) từ mức 106.000 đồng/Cp lên 115.000 đồng/Cp.

* PTB: MBKE khuyến nghị mua vào

NĐT có thể mua vào PTB quanh giá 61.0; Mục tiêu đầu tiên tại 72.0 (+18,0%); Dừng lỗ tại: 55.5 (-9,0%).

Tuần qua, PTB có 1 phiên đứng giá duy nhất ngày 21/10  và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PTB tăng 9.000 đồng/Cp (+15,52%) từ mức 58.000 đồng/Cp lên 67.000 đồng/Cp.

* PNJ: FPTS khuyến nghị mua vào

Chúng tôi vẫn giữ mức khuyến nghị MUA cổ phiếu PNJ trong dài hạn. Trong ngắn hạn, giá mục tiêu cuối năm của PNJ sẽ ứng với 2 trường hợp sau:  Trích lập 131 tỷ cho khoản đầu tư vào DAB, giá mục tiêu là 40,600 đồng/cp, cao hơn 29% so với thị giá hiện tại. Khuyến nghị: MUA; Trích lập 395 tỷ cho khoản đầu tư vào DAB (NHNN mua lại 0 đồng, khả năng này khá thấp), giá mục tiêu là 37,400 đồng, cao hơn 19% so với thị giá hiện tại. Khuyến nghị: MUA.

Tuần qua, PNJ có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PNJ tăng 300 đồng/Cp (+0,94%) từ mức 31.800 đồng/Cp lên 32.100 đồng/Cp.

* NT2: SSI khuyến nghị mua vào

NT2 vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2015 trong đó tổng doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 1.594 tỷ đồng (+7,5%) và 69,1 tỷ đồng (-85% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu thuần chỉ đạt 1.277 tỷ đồng sau khi loại trừ 319 tỷ đồng từ việc áp dụng giá mới kể từ tháng 8/2015 theo chính sách giá mới. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA cổ phiếu với giá mục tiêu 1 năm là 32.000 đồng/cổ phiếu (tăng 23% so với mức giá hiện tại).

Tuần qua, NT2 có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu NT2 không có biến động về giá và vẫn đứng ở mức 26.400 đồng/Cp.
 
Top