Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 99% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VjAWOm6fdFq

Công ty Cổ phần FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 29.257 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 20% so với cùng kỳ, vượt 5% kế hoạch luỹ kế.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.969 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, hoàn thành 99% kế hoạch luỹ kế.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.270 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.202 đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Khối Công nghệ (gồm ba mảng là Phát triển phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT) ghi nhận doanh thu 5.737 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 30% và LNTT đạt 600 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Khối Viễn thông (gồm hai mảng là Dịch vụ viễn thông và Nội dung số) ghi nhận doanh thu tăng 12% và LNTT tăng 7% so với cùng kỳ, đạt tương ứng 3.975 tỷ đồng và 815 tỷ đồng.

Khối Phân phối – Bán lẻ các sản phẩm công nghệ (gồm hai mảng là Phân Phối và Bán lẻ) có doanh thu và LNTT tăng lần lượt 20% và 19%, đạt tương ứng 19.089 tỷ đồng và 500 tỷ đồng sau 9 tháng.
Riêng trong mảng bán lẻ, FPT hiện đang vận hành 238 cửa hàng tính tới cuối tháng 9/2015. Năm 2015, FPT dự kiến đạt 250 cửa hàng trên cả nước. FPT cho biết, các chuỗi bán lẻ tại Việt Nam hiện chỉ chiếm 23% thị phần máy tính xách tay và 65% thị phần điện thoại di động, do đó vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Định hướng toàn cầu hóa tiếp tục duy trì kết quả khả quan với doanh thu từ thị trường nước ngoài sau 9 tháng tăng 36% so với cùng kỳ, đạt 3.409 tỷ đồng, tương đương 156 triệu USD.
Trường Văn - Nhịp Cầu Đầu Tư

Trang

 
Top