Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán - Kiến thức chứng khoán - Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

15/10/2015

FPTS 9 tháng lãi 93,3 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.Vh5vbG5mqsW
Trong khi doanh thu giảm, chi phí hoạt động và chi phí quản lý quý III cùng tăng so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lợi nhuận kỳ này giảm 25%, đạt 27,8 tỷ đồng.

Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTS) công bố báo cáo tài chính quý III/2015.

Trong quý II, doanh thu của FPTS giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới, đầu tư chứng khoán và doanh thu khác giảm trong khi doanh thu tư vấn, lưu ký, ủy thác tăng.
Trong khi doanh thu giảm, chi phí hoạt động và chi phí quản lý quý III cùng tăng so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lợi nhuận kỳ này giảm 25%, đạt 27,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, FPTS đạt 185,4 tỷ đồng doanh thu và 93,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tương ứng 3% và 10% so với cùng kỳ.


Minh Quân - Vinanet
>> CTCK đi vào giai đoạn tăng trưởng ổn định

Share:

Xem nhiều

Follow by Email

Tìm kiếm

Business