Lũy kế 9 tháng năm 2015, doanh thu của Hoàng Anh Gia Lai đạt gần 5.190 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.340 tỷ đồng...

Hoàng Anh Gia Lai ước lãi trên 1.340 tỷ đồng
Trụ sở HAGL.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố nghị quyết thông qua báo cáo tài chính quý 3/2015.
Theo đó, doanh thu hợp nhất quý 3/2015 của HAGL đạt hơn 2.153,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 470 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 428 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2015, doanh thu của Hoàng Anh Gia Lai đạt gần 5.190 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.340 tỷ đồng.

Đồng thời, tính riêng công ty mẹ HAGL, doanh thu quý 3/2015 đạt 593,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 112,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của công ty mẹ đạt 1.878 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế của công ty mẹ lần lượt đạt 688 tỷ đồng và 543 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa công bố chi tiết báo cáo tài chính quý 3/2015.

Trước đó, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua phương án trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (100:15) với số lượng phát hành dự kiến là 118.484.892 cổ phiếu.
(Vneconomy)
 
Top