http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VidpGG6fdFq
Đã có 1 nhà đầu tư tổ chức và 1 nhà đầu tư cá nhân mua hết toàn bộ 4,952 triệu cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải. Tổng giá trị đấu giá là 116,85 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương.

Theo đó, đã có 2 nhà đầu tư đấu giá thành công (1 nhà đầu tư tổ chức và 1 nhà đầu tư cá nhân), mua hết toàn bộ 4,952 triệu cổ phần đấu giá.

Giá đấu thành công bình quân là 23.597 đồng/cổ phần, tổng giá trị thu về là 116,85 tỷ đồng.
Sau cổ phần hóa, dự kiến Bệnh viện GTVT có vốn điều lệ 168 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, Nhà nước dự kiến chỉ nắm giữ 30% vốn điều lệ (tương đương 5,04 triệu cổ phần); bán ưu đãi cho người lao động là 1,768 triệu cổ phần (10,52% vốn); cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 5,04 triệu cổ phần (30% vốn); bán đấu giá công khai là 4,952 triệu cổ phần, chiếm 29,48% vốn điều lệ.

Được biết, CTCP Tập đoàn T&T là cổ đông chiến lược duy nhất của Bệnh viện GTVT đã được Bộ Giao thông Vận tải ký duyệt.
Minh Quân - Viannet
Theo HNX
 
Top