Với đóng góp tích cực từ giao dịch thỏa thuận, thanh khoản trong phiên 28/10 có cải thiện đáng kể. Giao dịch khối ngoại mua vào vẫn hạn chế, trong khi lượng bán ra khá mạnh khiến khối này chuyển sang trạng thái bán ròng trên cả hai sàn.

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái mua ròng. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng của khối là một trong những tác nhân khiến thị trường không giữ được nhịp tăng và đảo chiều giảm điểm trong phiên đầu tuần ngày 26/10. 

Thống kê trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 4.984.780 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 184,53 tỷ đồng, tăng 22,89% về lượng và 40,9% về giá trị so với phiên 27/10.

Ngược lại, khối này bán ra 6.608.390 đơn vị, trị giá tương ứng 237,54 tỷ đồng, tăng 65,69% về lượng và 87,35% về giá trị so với phiên 27/10.

Như vậy, khối này đã bán ròng 1.623.610 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 53,01 tỷ đồng; trong khi phiên trước mua ròng 68.040 đơn vị, trị giá 4,18 tỷ đồng. 

Trong đó, SBT là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 343.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 5,3 tỷ đồng.

Còn xét về giá trị, CII dẫn đầu danh mục đạt 6,79 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 279.570 đơn vị; tiếp đó DXG được mua ròng 5,61 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 282.370 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 425.100 đơn vị, trị giá tương ứng 19 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư ngoại giao dịch thỏa thuận 781.810 cổ phiếu VSC với tổng giá trị tương ứng 60,98 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua vào 234.300 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 4,18 tỷ đồng, giảm 30,1% về lượng và 33,76% về giá trị so với phiên 276/10. Ngược lại, bán ra 429.400 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 5,63 tỷ đồng, tăng 120,62% về lượng và 24,28% về giá trị so với phiên 27/10.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 195.100 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 1,45 tỷ đồng; trong khi phiên trước mua ròng 140.567 đơn vị, trị giá 1,78 tỷ đồng.

Trong đó, BCC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng chỉ đạt 60.500 đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 907 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, PVS vẫn là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 1,82 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 83.600 đơn vị. Còn xét về khối lượng, SHB là cổ phiếu dẫn đầu danh mục đạt 190.400 đơn vị, trị giá tương ứng 1,28 tỷ đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 28/10, khối ngoại đã bán ròng 1.818.710 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 54,46 tỷ đồng; trong khi phiên trước mua ròng 208.607 đơn vị, trị giá 5,96 tỷ đồng.
Thanh Thúy - ĐTC

>> Phiên giao dịch chiều 28/10: Lại bán mạnh cuối phiên

Trang

 
Top