Giao dịch nhà đầu tư nước ngoàivẫn duy trì trạng thái mua ròng. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng củakhối là một trong những tác nhân khiến thị trường không giữ được nhịptăng và đảo chiều giảm điểm trong phiên đầu tuần ngày 26/10.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.Vi3uTm6fdFq

Thống kê trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 7.816.510 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 214,21 tỷ đồng, tăng 10,36% về lượng nhưng giảm 13,75% về giá trị so với phiên 23/10.

Ngược lại, khối này bán ra 5.534.710 đơn vị, trị giá tương ứng 167,94 tỷ đồng, tăng 38,53% về lượng và 21,57% về giá trị so với phiên 23/10.

Như vậy, khối này đã mua ròng 2.281.800 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 46,27 tỷ đồng, giảm hơn 26% về lượng và 58% về giá trị so với phiên trước. 

HT1 là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 417.910 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 11,03 tỷ đồng. Tiếp đó, NT2 được mua ròng 403.440 đơn vị, trị giá 10,85 tỷ đồng

Trong khi đó, cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất ở phiên giao dịch cuối tuần trước là VIC lại bị đẩy bán mạnh. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 330.300 cổ phiếu VIC, trị giá tương ứng 14,92 tỷ đồng, trong khi phiên trước mua ròng 1.418.860 đơn vị, trị giá 61,88 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua vào 995.320 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 15,79 tỷ đồng, tăng 34,56% về lượng và 8,3% về giá trị so với phiên 23/10. Ngược lại, bán ra 313.773 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 5,86 tỷ đồng, giảm 44,8% về lượng và 52,86% về giá trị so với phiên 23/10.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 681.547 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 9,93 tỷ đồng, gấp gần 3 lần về lượng và 3,6 lần về giá trị so với phiên trước.

Trong đó, PVS tiếp tục là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 214.900 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 4,86 tỷ đồng.

Ngoài ra, IVS được mua ròng 129.000 đơn vị, trị giá 2,48 tỷ đồng và VND được mua ròng 75.000 đơn vị, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, NTP vẫn là cổ phiếu dẫn đầu danh mục bị bán ròng với tổng lượng đạt 34.000 đơn vị, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 26/10, khối ngoại đã mua ròng 2.963.347 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 56,2 tỷ đồng, giảm 9,06% về lượng và gần 50% về giá trị so với phiên trước.
Thanh Thúy - ĐTCK

Trang

 
Top