Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán - Kiến thức chứng khoán - Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

04/10/2015

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 5-15/10

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2015.

* Ngày 5/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 7/10/2015, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2015 với tỷ lệ 6%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 8/10/2015, Công ty Cổ phần xây dựng số 3 (mã VC3-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 12/10/2015, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 13/10/2015, Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HNX) thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 14/10/2015, Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (mã CTC-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Trong đó: chi trả cổ tức năm 2014 là 4%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2015 là 1%/cổ phiếu).

* Ngày 15/10/2015, Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 15/10/2015, Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu (mã SJ1-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 15/10/2015, Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 15/10/2015, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
(Vneconomy)
Share:

Xem nhiều

Follow by Email

Tìm kiếm

Business