Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán - Kiến thức chứng khoán - Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

17/10/2015

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 16-23/10

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2015...

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 16-23/10
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SHA trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Hà Anh
Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2015.
* Ngày 16/10/2015, Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (mã HTV-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/10/2015, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2015 với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HNX) thông báo về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền của cổ phiếu SCJ (ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2015) sang ngày 20/10/2015 thay vì ngàu 13/10/2015 do nguồn thu của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn theo kế hoạch để chi trả cổ tức hiện nay bị chậm so với dự kiến.

* Ngày 21/10/2015, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (mã SHA-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng) trong đó: chi trả cổ tức năm 2014 là 5% và tạm ứng cổ tức lần 1/2015 là 3%.

* Ngày 21/10/2015, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 22/10/2015, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (mã PHP-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 22/10/2015, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (mã TV1-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 22/10/2015, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2015 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 23/10/2015, Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 23/10/2015, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). 
(Vneconomy)
Share:

Xem nhiều

Follow by Email

Tìm kiếm

Business