http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VjCfrG6fdFp
VDSC trình phương án tăng vốn lên gấp đôi, tương đương 700 tỷ đồng. Ông Trần Lệ Nguyên đăng ký mua 24,5 triệu cổ phần trong số cổ phần chào bán.Hôm nay (28/10), CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2015 thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.

Theo tờ trình Đại hội, VDSC trình cổ đông hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn lên 550 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua ngày 8/4/2015. Thay vào đó, VDSC trình phương án tăng vốn lên gấp đôi, từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.

Cụ thể, VDSC sẽ chào bán riêng lẻ 35.020.013 cổ phần với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần cho dưới 100 nhà đầu tư. HĐQT đưa ra phương án phân phối cổ phiếu trên cho hai nhà đầu tư dự kiến mua ông Trần Lệ Nguyên, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Kido (Mã: KDC) và Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á.

Trong đó, ông Nguyên đăng ký mua 24,5 triệu cổ phần, chiếm 69,96% lượng cổ phần chào bán. Công ty Đầu tư Châu Á đăng ký mua 10.520.013 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,04%.

Như vậy, sau đợt chào bán này, nếu đăng ký mua thành công, ông Trần Lệ Nguyên sẽ nắm giữ 35% vốn điều lệ VDSC.

Thời điểm tiến hành chào bán dự kiến trong năm 2015. Cổ phần được mua trong đợt chào bán không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu 1 năm kể kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Cùng với đó, HĐQT trình cổ đông thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 - 2016. Theo đó, ông Trần Lệ Nguyên và ông Kelly Yin Hon Wong, Phó TGĐ Tài chính KDC trúng cử vào HĐQT VDSC. Bà Nguyễn Thị Oanh, Kế toán trưởng KDC trúng cử vào BKS VDSC.

Trong quý IV/2015, VDSC đặt kế hoạch tổng doanh thu 38 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 10 tỷ đồng. Dự kiến cả năm, VDSC sẽ đạt trên 127 tỷ đồng doanh thu và 19,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Năm 2016, Công ty có kế hoạch chuyển niêm yết từ HNX sang HoSE, thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài.

Đại hội đã thông qua toàn bộ tờ trình.

Khổng Chiêm - Vinanet

Trang

 
Top