Quỹ đầu tư The Ton Poh Thailand Fund vừa mua thêm 300.000 cổ phiếu SKG của CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang, nâng tổng số cổ phiếu mà Quỹ sở hữu lên 1.205.000 cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu 5,02% và trở thành cổ đông lớn của SKG. Hiện tại, The Ton Poh Thailand Fund là tổ chức duy nhất sở hữu trên 5% vốn của SKG.


The Ton Poh Thailand Fund đã là cổ đông lớn của CTCP Xây dựng Cotec (CTD) và CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS).

Trong 9 tháng đầu năm 2015, SKG đạt doanh thu 236,4 tỷ đồng, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 2014; lợi nhuận sau thuế đạt 137,2 tỷ đồng, tăng hơn 72%. So với kế hoạch, Công ty đã hoàn thành 98,7% kế hoạch doanh thu và vượt 11% kế hoạch lợi nhuận.

Trang

 
Top