Tại thời điểm 30/9/2015, dư nợ cho vay margin của SHS lên tới 1.011 tỷ, tăng 53% so với đầu năm. Doanh thu khác quý 3 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VicGrG6fdFq

CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2015.

Trong đó, doanh thu quý 3 của SHS đạt gần 105 tỷ đồng, giảm 5 tỷ so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 9 tháng đạt 303 tỷ đồng, tăng 19% cùng kỳ năm trước.

Trong quý 3, mảng tự doanh của SHS giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 23 tỷ đồng, doanh thu tư vấn cũng giảm 22%, tuy nhiên doanh thu khác tăng gấp đôi, đạt hơn 40 tỷ đồng, doanh thu môi giới tăng nhẹ 4%, đạt 28,75 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu của SHS đạt hơn 303,5 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, các mảng hoạt động chính như môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, hoạt động tư vấn... đều ghi nhận mức doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể, doanh thu hoạt động môi giới đạt gần 84 tỷ đồng, tăng 51,1%; doanh thu hoạt động tư vấn đạt gần 39 tỷ đồng, tăng 80%; doanh thu từ các hoạt động khác của SHS đạt hơn 40,3 tỷ đồng, tăng 97% so với 9 tháng đầu năm 2014.
Do phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 16,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2014, SHS thực hiện hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán là 6 tỷ đồng, nên chi phí hoạt động của SHS quý 3 tăng gấp đôi lên 84 tỷ đồng, 9 tháng đạt 225 tỷ đồng, tăng 151% cùng kỳ năm trước.

LNTT và LNST quý 3 của SHS đạt 13,56 tỷ đồng, giảm 79% cùng kỳ năm trước, lũy kế 9 tháng đạt 42,37 tỷ đồng, giảm 70% cùng kỳ năm trước, hoàn thành 18,2% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 30/9/2015, dư nợ cho vay margin của SHS lên tới 1.011 tỷ, tăng 53% so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 600 tỷ, giảm gần 150 tỷ so với đầu năm. Danh mục nắm giữ của SHS bao gồm hơn 44 triệu cổ phiếu với giá trị thị trường gần 600 tỷ đồng, thấp hơn giá trị sổ sách gần 53 tỷ.

Được biết, ngày 11/10/2015, SHS được Sở GDCK Hà Nội (HNX) vinh danh là CTCK thành viên tiêu biểu giai đoạn 2005 - 2015 với những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của TTCK và hoạt động của HNX. Trước đó, ngày 06/08/2015, SHS vinh dự nhận giải thưởng Nhà Tư vấn Cổ phần hóa và Thoái vốn DNNN tiêu biểu năm 2015 trong khuôn khổ sự kiện diễn đàn M&A thường niên do Báo Đầu Tư tổ chức. Giải thưởng này đã ghi nhận những thành công bước đầu của SHS trong lĩnh vực tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành.
Hoàng Ly - Vinanet
 
Top