Mặc dù doanh thu cải thiện, tuy nhiên chi phí trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán tăng mạnh khiến KLS lỗ lớn trong quý 3/2015.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.ViS5a25mqsW

CTCP Chứng khoán Kim Long (KLS) công bố báo cáo KQKD quý 3/2015.

Theo đó, doanh thu quý 3 của KLS đạt 59,27 tỷ đồng, tăng mạnh 49% so với quý 3/2014. Đóng góp vào sự tăng trưởng tích cực doanh thu KLS phần lớn đến từ mảng tự doanh với 41,04 tỷ đồng, chiếm 69% tổng doanh thu công ty. Các mảng khác như tư vấn, lưu ký, cho thuê tài sản không có sự thay đổi đáng kể.

Trong khi đó, doanh thu môi giới KLS sụt giảm 29% còn 1,68 tỷ đồng; doanh thu khác (phần lớn là lãi tiền gửi) giảm 53% còn 15,94 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu có sự tăng trưởng mạnh, tuy nhiên chi phí hoạt động KLS lại tăng vọt lên hơn 100 tỷ đồng và trong đó, chi phí trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán chiếm 87,3 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến chi phí hoạt động KLS tăng đột biến.

Trong danh mục đầu tư chứng khoán của KLS, các khoản phải trích lập lớn nhất hiện nay gồm có PVD (30,8 tỷ đồng), GAS (20,12 tỷ đồng), KDC (19,8 tỷ đồng)….

Tuy vậy, chi phí quản lý trong kỳ của KLS tiết giảm 25% và chỉ còn 4,42 tỷ đồng.

Sau khi trừ hết các chi phí phát sinh trong kỳ, KLS lỗ 45,39 tỷ đồng trong quý 3/2015. Trong khi cùng kỳ 2014, kết quả kinh doanh KLS khá tích cực với mức lãi 26,88 tỷ đồng.

Với mức lỗ lớn trong quý 3, KLS đã ghi nhận khoản lỗ 45,92 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2015.

Tại thời điểm cuối quý 3, số dư tiền và tương đương của KLS còn khá lớn với 831 tỷ đồng. Trong đó, tiền ký quỹ của nhà đầu tư là 95 tỷ đồng. 

Theo Hoàng Anh
Trí thức trẻ
 
Top