Tại thời điểm 30/9, tiền và các khoản tương đương tiền tại VNDS là 2.483 tỷ đồng, tăng 800 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng giá trị tài sản tăng từ 2.941 tỷ đồng lên 4.868 tỷ đồng. 
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VidlyW6fdFq

Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect (VNDS) công bố báo cáo tài chính quý III/2015.

Trong quý III, doanh thu thuần VNDS tăng 36% so với cùng kỳ đạt 155,6 tỷ đồng, nhờ khoản doanh thu đầu tư chứng khoán và doanh thu khác tăng mạnh. Các khoản doanh thu tư vấn và doanh thu lưu ký cũng tăng, riêng doanh thu môi giới giảm 15% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động và chi phí quản lý tăng mạnh, VNDS còn 46,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 6% so với cùng kỳ.
Cơ cấu doanh thu quý III của VNDS

Luỹ kế 9 tháng, công ty đạt 376,6 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần như không đổi, đạt 122,4 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, tiền và các khoản tương đương tiền tại VNDS là 2.483 tỷ đồng, tăng 800 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng giá trị tài sản tăng từ 2.941 tỷ đồng lên 4.868 tỷ đồng.

Minh Quân - Vinanet
Theo VNDS
>> SHS: 9 tháng lãi sau thuế 42 tỷ đồng
>> Quý III, khối chứng khoán báo lãi “nhỏ giọt”

 
Top