BCTC hợp nhất quý III/2015 của CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk (mã VNM - HOSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.549 tỷ đồng và lãi ròng 2.135 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ), tăng tương ứng 21% và 55% so với cùng kỳ năm 2014.

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VjHp2W6fdFp

Kết quả kinh doanh khả quan của VNM đến từ việc thay đổi cơ cấu nhóm sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm mang lại hiệu quả cao, đồng thời đẩy mạnh công tác bán hàng, marketing sản phẩm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VNM đạt 29.765 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 5.877 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 35% so với cùng kỳ 2014. EPS 9 tháng đạt 4.415 đồng/CP. Với kết quả này, VNM đã hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu (38.424 tỷ đồng) và 86% kế hoạch lợi nhuận sau thuế (6.830 tỷ đồng) cả năm 2015.

Tính đến 30/9/2015, tổng tài sản của VNM đạt 25.959 tỷ đồng, tăng 189 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 1.410 tỷ đồng, giảm 118 tỷ đồng. Trong kỳ, VNM đã chi khoảng 6.000 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông, 54 tỷ đồng trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban điều hành Công ty.

N.Tùng - ĐTCK
 
Top