1: 81 là số CTCK đang hoạt động sau khi được tái cấu trúc từ 105 CTCK. Cùng với giảm về lượng, theo đánh giá của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), sức khỏe của khối CTCK đang có sự cải thiện tích cực.

2: 33% là tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận của các CTCK trong 6 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm 2011 (trước khi triển khai Đề án tái cấu trúc các CTCK được Bộ Tài chính phê duyệt năm 2012). Ngoài ra, giữa năm 2015 so với cùng thời điểm năm 2011, khối CTCK có vốn chủ sở hữu tăng 12%, tổng tài sản tăng 10%, doanh thu tăng 34%.. 

3: 12 là số CTCK nội địa có vốn chủ sở hữu trên 1.000 tỷ đồng. Các CTCK này đang cung cấp dịch vụ cho khoảng 43% NĐT trên thị trường. Điều này cho thấy sự lớn mạnh của một nhóm CTCK nội, đặc biệt là về quy mô vốn và mức độ tiếp cận khách hàng với cơ sở NĐT lớn.

4: 65,3% là tổng thị phần môi giới cổ phiếu của 10 CTCK chiếm thị phần môi giới lớn nhất trên Sở GDCK TP. HCM (HOSE) trong quý III/2015. Đây cũng chính là các CTCK chiếm gần 60% thị phần môi giới cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội (HNX). Các CTCK này còn chiếm thị phần áp đảo về môi giới cổ phiếu trên UPCoM và môi giới trái phiếu, tín phiếu trên HOSE và HNX trong quý III/2015.

5: Hơn 4.800 tỷ đồng là vốn điều lệ của CTCK Sài Gòn (SSI) - công ty có vốn lớn nhất trên thị trường hiện tại.

6: 25 là số CTCK có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại TTCK Việt Nam. Trên thị trường còn có 3 CTCK 100% vốn nước ngoài, 7 CTCK nước ngoài mở văn phòng đại diện tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, thu thập thông tin thị trường. Đa phần các CTCK này chưa triển khai mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh, mà chủ yếu từng bước thăm dò làm quen với thị trường kinh doanh chứng khoán ở Việt Nam. Chưa đến 50% trong số các CTCK này kinh doanh có lãi. Trong số các CTCK có vốn ngoại, hiện chỉ có 1 công ty có vốn chủ sở hữu trên 1.000 tỷ đồng. 

7:13 là số CTCK được vinh danh: có dịch vụ môi giới tốt nhất, có dịch vụ tư vấn tốt nhất, thành viên tiêu biểu giai đoạn 2005 - 2015 tại Hội nghị thành viên năm 2015 do HNX tổ chức mới đây. 

8: 3 là số thương vụ hợp nhất CTCK đã hoàn thành tính đến thời điểm hiện tại. Thương vụ hợp nhất đầu tiên giữa CTCK MB và CTCK VIT diễn ra năm 2013; CTCK Quốc tế và CTCK Đại Tây Dương năm 2014; ngày 29/10/2015, Chủ tịch UBCK đã có quyết định chấp thuận cho CTCK Hải Phòng (HPC) và CTCK Á Âu hợp nhất. Hai bên đang xúc tiến triển khai các thủ tục hợp nhất theo quy định của pháp luật.

9: 4 là số CTCK được UBCK chấp thuận cho thực hiện thủ tục giải thể theo Luật Doanh nghiệp. CTCK STSC là trường hợp mới nhất vừa tiến hành giải thể. Ngoài CTCK Sao Việt đang hoàn tất những khâu cuối cùng để giải thể, đến nay có 2 CTCK đã hoàn tất giải thể là CTCK Âu Việt và CTCK Chợ Lớn.

10: 2 là số CTCK đang bị UBCK đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo cập nhật trên website của Ủy ban.
Hữu Đạo tổng hợp -- ĐTCK
 
Top