Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán - Kiến thức chứng khoán - Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

12/11/2015

BID niêm yết bổ sung hơn 607,5 triệu cổ phiếu từ ngày 13/11

Sở GDCK TP. HCM (HOSE) vừa ra quyết định chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID – HOSE) được thay đổi niêm yết.

Cụ thể, BID được niêm yết bổ sung 607.512.690 cổ phiếu trên HOSE, gồm 336.921.100 cổ phiếu phát hành để nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) và 270.591.590 cổ phiếu phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu sau khi nhận sáp nhập MHB.

Sau khi niêm yết bổ sung, tổng số lượng chứng khoán niêm yết được tăng lên thành 3.148.123.744 cổ phiếu. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực từ ngày 13/11/2015.

Về cơ cấu cổ đông của BID, Ngân hàng Nhà nước hiện đang là đại diện phần vốn Nhà nước nắm quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu 95,28%, cổ đông trong nước sở hữu 3,02% và cổ đông nước ngoài nắm giữ 1,7%.
N.Tùng
Share:

Xem nhiều

Follow by Email

Tìm kiếm

Business