Ngày 21/7/2015, Bộ Tài chính đã có Thông báo số 448/TB-BTC về việc triển khai TTCK phái sinh, theo đó, Sở GDCK Hà Nội (HNX) là đơn vị tổ chức triển khai hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh với thời gian dự kiến đưa thị trường vào hoạt động là quý IV/2016. Để chuẩn bị cho sự ra đời của TTCK phái sinh, cùng với nỗ lực của UBCK, cần sự chuẩn bị của nhiều chủ thể trên thị trường. 

1. Về phía CTCK, HNX cho biết cần chuẩn bị những nội dung sau:

- Chuẩn bị các điều kiện về tài chính để tham gia các nghiệp vụ (kinh doanh, bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh);

- Chuẩn bị về hệ thống (phục vụ việc quản lý, tính và gọi ký quỹ, hạch toán giá trị vị thế, quản lý tài sản, hỗ trợ tạo lập thị trường…) và đường truyền kết nối tới Sở GDCK, VSD - CCP (đường truyền kết nối để chuyền, nhận thông tin giao dịch, thông tin liên quan đến ký quỹ, thanh toán…);

- Chuẩn bị điều kiện về nhân sự để thực hiện các nghiệp vụ (đảm bảo số lượng phù hợp, số năm kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề…);

- Xây dựng quy chế, quy trình có liên quan bao gồm: quy trình liên quan đến hoạt động giao dịch (mở tài khoản, mở đóng vị thế đối với khách hàng, tự doanh, tạo lập thị trường, quản trị rủi ro…); quy trình thanh toán, bù trừ (ký quỹ, hạch toán giá trị vị thế, thanh toán tiền/chuyển giao vật chất…);

- Tổ chức đào tạo nhà đầu tư về giao dịch và ký quỹ: tự đào tạo hoặc phối hợp với HNX. 

2. Về phía HNX, Sở sẽ tập trung vào các đầu việc sau:

- Tham gia góp ý Thông tư hướng dẫn vận hành TTCK phái sinh và xây dựng quy chế hướng dẫn hoạt động chứng khoán phái sinh tại HNX (quy chế giao dịch, quy chế thành viên) dự kiến vào quý I/2016.

- Chuẩn bị về hệ thống giao dịch: dự kiến hệ thống sẵn sàng đưa vào hoạt động vào quý IV/2016.

- Xây dựng sản phẩm: hiện nay, HNX đã hoàn thiện mẫu thiết kế sản phẩm trình UBCK.

- Tổ chức các chương trình tuyên truyền đào tạo: HNX sẽ đăng tải các nội dung đào tạo về chứng khoán phái sinh trên website của Sở và dự kiến bắt đầu tổ chức chương trình đào tạo CTCK và người đầu tư về chứng khoán phái sinh và TTCK phái sinh từ quý IV/2015.
ĐTCK

>> 

 
Top