Thống kê trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 5.135.990 đơn vị với tổng giá trị mua tương ứng 298,28 tỷ đồng, tăng 4,16% về lượng nhưng giảm 28,4% về giá trị so với phiên 11/11.

Ngược lại, khối này bán ra 9.285.760 đơn vị, trị giá tương ứng 444,43 tỷ đồng, tăng 115,56% về lượng và 1,4% về giá trị so với phiên 11/11.

Như vậy, khối này đã bán ròng 4.149.770 đơn vị, trong khi phiên trước mua ròng 623.420 đơn vị. Tổng giá trị là bán ròng tương ứng 146,15 tỷ đồng, gấp hơn 5,7 lần so với tuần trước.

Trong đó, VNM tiếp tục giao dịch thỏa thuận khá lớn với tổng giá trị 1.458.000 đơn vị, trị giá tương ứng 202,66 tỷ đồng.

ELC là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong phiên đạt khối lượng 338.080 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 7,44 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIC tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1.133.930 đơn vị, trị giá tương ứng 49,16 tỷ đồng.

Tiếp đó, các cổ phiếu bluechip khác cũng bị bán ròng khá mạnh như MSN (515.000 đơn vị, trị giá 37,41 tỷ đồng); HPG (593.290 đơn vị, trị giá 17,82 tỷ đồng); VCB (344.420 đơn vị, trị giá 16,27 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 491.300 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 5,93 tỷ đồng, tăng 4,29% về lượng nhưng giảm 16,6% về giá trị so với phiên 11/11. Ngược lại, bán ra 349.971 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 4,92 tỷ đồng, tăng 6,76% về lượng và 56,69% về giá trị so với phiên 11/11.
Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 141.329 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 1,01 tỷ đồng, giảm 1,38% về lượng và 74,56% về giá trị so với phiên trước.

Trong đó, NHA vẫn là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 180.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 1,51 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VND là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 86.600 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 1,15 tỷ đồng. Ngoài ra, PVC cũng bị bán ròng hơn 1,1 tỷ đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 12/11, khối ngoại đã bán ròng 4.008.441 đơn vị, trong khi phiên trước mua ròng 766.720 đơn vị. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 145,14 tỷ đồng, gấp 8,2 lần so với phiên trước.
Thanh Thúy - ĐTCK


 
Top