Mặc dù VN-Index có thời điểm leo lên mốc 610 nhưng áp lực bán còn khá lớn và tập trung mạnh ở các cổ phiếu bluechip khiến thị trường chưa thể thoát phiên đỏ điểm. Trong đó, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài vẫn tạo sức ép với thị trường khi tiếp tục bán ròng hơn 60 tỷ đồng.

Thống kê trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 8.269.760 đơn vị với tổng giá trị mua tương ứng 171,08 tỷ đồng, giảm 31,89% về lượng và 71,13% về giá trị so với phiên 16/11.
Ngược lại, khối này bán ra 5.553.280 đơn vị, trị giá tương ứng 225,79 tỷ đồng, giảm 45,55% về lượng và hơn 64% về giá trị so với phiên 16/11.
Như vậy, khối này đã mua ròng 2.716.480 đơn vị, tăng 39,85% so với phiên trước. Tổng giá trị vẫn là bán ròng 54,71 tỷ đồng, tăng 52,82% so với phiên trước.

DLG là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong phiên đạt khối lượng đạt 3.840.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 36,86 tỷ đồng. Tiếp đó, DPM được mua ròng 188.360 đơn vị, trị giá 9,52 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MSN tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 645.380 đơn vị, trị giá tương ứng 47,43 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cổ phiếu lớn khác là VNM cũng chịu sức ép cung ngoại khi bị bán ròng 260.010 đơn vị, trị giá 35,45 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 793.000 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 6,53 tỷ đồng, tăng 223,8% về lượng và 24,86% về giá trị so với phiên 16/11. Ngược lại, bán ra 1.370.755 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 12,02 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần về lượng và 4,7 lần về giá trị so với phiên 16/11.
Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 577.755 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 5,49 tỷ đồng; trong khi phiên trước mua ròng 51.063 đơn vị, trị giá 2,66 tỷ đồng.

Trong đó, nhà đầu tư ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu với khối lượng đạt 20.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1,3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, EBS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 520.700 đơn vị, tổng giá trị tương ứng gần 4,27 tỷ đồng. Tiếp đó, PVS bị bán ròng 154.400 đơn vị, trị giá 3,17 tỷ đồng

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 17/11, khối ngoại đã mua ròng 2.138.725 đơn vị, tăng 7,3% so với phiên trước. Tổng giá trị vẫn là bán ròng 60,2 đồng, tăng gần 84% so với phiên trước.

Thanh Thúy

Trang

 
Top