Áp lực bán gia tặng mạnh vào cuối phiên đã kéo thị trường chìm tỏng sắc đỏ, cả hai chỉ số lùi sâu dưới mốc tham chiếu. Trong khi đó, nhà đầu tư ngoại loại bỏ yếu tố đột biến "VIC" của phiên trước và đã trở lại trạng thái mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 10/11.
http://www.blogchungkhoan.com/p/tu-van-dau-tu-chung-khoan.html

Thống kê trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 4.363.510 đơn vị với tổng giá trị mua tương ứng 160,17 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,09% về lượng và 20,59% về giá trị so với phiên 9/11. 

Ngược lại, khối này bán ra 4.060.680 đơn vị, trị giá tương ứng 265,05151,42 tỷ đồng, giảm 32,96% về lượng và 42,87% về giá trị so với phiên 9/11.

Như vậy, khối này đã mua ròng 302.830 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 8,75 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 1.645.470 đơn vị, trị giá 63,36 tỷ đồng.

Trong đó, FLC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 357.700 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2,74 tỷ đồng. Còn xét về giá trị, VCB là cổ phiếu dẫn đầu danh mục đạt 7,95 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng 163.510 đơn vị.

Ở chiều ngược lại, MSN là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 164.080 đơn vị, trị giá tương ứng 12 tỷ đồng. Tiếp đó, GAS bị bán ròng 147.530 đơn vị, trị giá 6,82 tỷ đồng

Trong phiên, VNM tiếp tục được giao dịch thỏa thuận 365.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 49,28 tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 883.100 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 12,74 tỷ đồng, tăng 25,81% về lượng và hơn 17% về giá trị so với phiên 9/11. Ngược lại, bán ra 236.790 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1,79 tỷ đồng, tăng 23,65% về lượng nhưng giảm 31,94% về giá trị so với phiên 9/11.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 646.310 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 10,95 tỷ đồng, tăng 26,62% về lượng và 32,73% về giá trị so với phiên trước.

Trong đó, PVC tiếp tục là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 3,59 tỷ đồng; tương ứng khối lượng 185.000 đơn vị. Còn xét về khối lượng, HDA là cổ phiếu dẫn đầu danh mục đạt 255.200 đơn vị, trị giá hơn 3 tỷ đồng. 

Ngoài ra, khối ngoại còn mua ròng BSC và CHP với giá trị cùng hơn 1,3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HPC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 134.700 đơn vị, tương ứng tổng giá trị chỉ hơn 410 triệu đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 10/11, khối ngoại đã mua ròng 949.140 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 19,7 tỷ đồng; trong khi phiên trước bán ròng 1.135.040 đơn vị, trị giá 55,11 tỷ đồng.

Thanh Thúy - ĐTCK
>> Phiên giao dịch chiều 10/11: Sợ hãi

Trang

 
Top