Danh sách 10 tỷ phú có tài sản ròng tăng mạnh nhất 2015, theo xếp hạng Bloomberg Billionaires Index...

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VoaCw0-fesV

10. John Mars

Giá trị tài sản ròng: 32,1 tỷ USD
Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 5,6 tỷ USD, tương đương tăng 21%
Tài sản lớn nhất: Mars Inc, hãng bánh kẹo lớn nhất thế giới
Nguồn gốc tài sản: Thừa kế
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 17
<b>9. Jacqueline Mars (em gái John Mars)</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 32,1 tỷ USD<br>Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 5,6 tỷ USD, tương đương tăng 21%<br>Tài sản lớn nhất: Mars Inc, hãng bánh kẹo lớn nhất thế giới<br>Nguồn gốc tài sản: Thừa kế<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 16<br>
9. Jacqueline Mars (em gái John Mars)

Giá trị tài sản ròng: 32,1 tỷ USD
Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 5,6 tỷ USD, tương đương tăng 21%
Tài sản lớn nhất: Mars Inc, hãng bánh kẹo lớn nhất thế giới
Nguồn gốc tài sản: Thừa kế
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 16
<b>8. Chu Quần Phi</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 8,1 tỷ USD<br>Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 5,9 tỷ USD, tương đương tăng 266%<br>Tài sản lớn nhất: Lens Technology, công ty sản xuất mặt kính điện thoại<br>Nguồn gốc tài sản: Tự thân<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 150
8. Chu Quần Phi

Giá trị tài sản ròng: 8,1 tỷ USD
Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 5,9 tỷ USD, tương đương tăng 266%
Tài sản lớn nhất: Lens Technology, công ty sản xuất mặt kính điện thoại
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 150
<b>7. Pan Sutong</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 11,8 tỷ USD<br>Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 8,2 tỷ USD, tương đương tăng 221%<br>Tài sản lớn nhất: Goldin Financial Holdings, công ty đa lĩnh vực niêm yết tại Hồng Kông<br>Nguồn gốc tài sản: Tự thân<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 84<br>
7. Pan Sutong

Giá trị tài sản ròng: 11,8 tỷ USD
Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 8,2 tỷ USD, tương đương tăng 221%
Tài sản lớn nhất: Goldin Financial Holdings, công ty đa lĩnh vực niêm yết tại Hồng Kông
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 84
<b>6. Sergey Brin</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 38,7 tỷ USD<br>Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 9,3 tỷ USD, tương đương tăng 32%<br>Tài sản lớn nhất: Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm Google<br>Nguồn gốc tài sản: Tự thân<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 11
6. Sergey Brin

Giá trị tài sản ròng: 38,7 tỷ USD
Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 9,3 tỷ USD, tương đương tăng 32%
Tài sản lớn nhất: Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm Google
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 11
<b>5. Larry Page</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 39,5 tỷ USD<br>Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 9,8 tỷ USD, tương đương tăng 33%<br>Tài sản lớn nhất: Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm Google<br>Nguồn gốc tài sản: Tự thân<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 10
5. Larry Page

Giá trị tài sản ròng: 39,5 tỷ USD
Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 9,8 tỷ USD, tương đương tăng 33%
Tài sản lớn nhất: Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm Google
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 10
<b>4. Mark Zuckerberg</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 45,9 tỷ USD<br>Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 11,4 tỷ USD, tương đương tăng 33%<br>Tài sản lớn nhất: Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới<br>Nguồn gốc tài sản: Tự thân<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 8
4. Mark Zuckerberg

Giá trị tài sản ròng: 45,9 tỷ USD
Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 11,4 tỷ USD, tương đương tăng 33%
Tài sản lớn nhất: Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 8
<b>3. Wang Jianlin</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 37,6 tỷ USD<br>Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 12,4 tỷ USD, tương đương tăng 49,4%<br>Tài sản lớn nhất: Tập đoàn đa lĩnh vực Dalian Wanda<br>Nguồn gốc tài sản: Tự thân<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 12
3. Wang Jianlin

Giá trị tài sản ròng: 37,6 tỷ USD
Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 12,4 tỷ USD, tương đương tăng 49,4%
Tài sản lớn nhất: Tập đoàn đa lĩnh vực Dalian Wanda
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 12
<b>2. Amancio Ortega</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 73,7 tỷ USD<br>Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 12,6 tỷ USD, tương đương tăng 21%<br>Tài sản lớn nhất: Tập đoàn thời trang Inditex, hãng mẹ thương hiệu Zara<br>Nguồn gốc tài sản: Tự thân<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 2
2. Amancio Ortega

Giá trị tài sản ròng: 73,7 tỷ USD
Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 12,6 tỷ USD, tương đương tăng 21%
Tài sản lớn nhất: Tập đoàn thời trang Inditex, hãng mẹ thương hiệu Zara
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 2
<b>1. Jeff Bezos</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 58,4 tỷ USD<br>Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 29,8 tỷ USD, tương đương tăng 104%<br>Tài sản lớn nhất: Hãng bán lẻ trực tuyến Amazon.com<br>Nguồn gốc tài sản: Tự thân<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 4
1. Jeff Bezos

Giá trị tài sản ròng: 58,4 tỷ USD
Tăng so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 29,8 tỷ USD, tương đương tăng 104%
Tài sản lớn nhất: Hãng bán lẻ trực tuyến Amazon.com
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 4
(Vneconomy)
 

Trang

 
Top