Danh sách 10 tỷ phú có tài sản ròng giảm mạnh nhất 2015, theo xếp hạng Bloomberg Billionaires Index...

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VjBjOm6fdFo
10. Lui Chee Woo

Giá trị tài sản ròng: 7 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 5,8 tỷ USD, tương đương giảm 45%
Tài sản lớn nhất: Galaxy Entertainment Group, công ty sòng bạc ở Macau
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 173
<b>9. Jack Taylor</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 9,6 tỷ USD<br>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 6,3 tỷ USD, tương đương giảm 40%<br>Tài sản lớn nhất: Enterprise Holdings, công ty cho thuê xe lớn nhất thế giới<br>Nguồn gốc tài sản: Tự thân<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 120
9. Jack Taylor

Giá trị tài sản ròng: 9,6 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 6,3 tỷ USD, tương đương giảm 40%
Tài sản lớn nhất: Enterprise Holdings, công ty cho thuê xe lớn nhất thế giới
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 120
<b>8. Hansjoerg Wyss</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 7,4 tỷ USD<br>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 7,4 tỷ USD, tương đương giảm 53%<br>Tài sản lớn nhất: Chủ yếu là tiền mặt và cổ phần trong tập đoàn Johnson &amp; Johnson<br>Nguồn gốc tài sản: Tự thân<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 192
8. Hansjoerg Wyss

Giá trị tài sản ròng: 7,4 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 7,4 tỷ USD, tương đương giảm 53%
Tài sản lớn nhất: Chủ yếu là tiền mặt và cổ phần trong tập đoàn Johnson & Johnson
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 192
<b>7. Ingvar Kamprad</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 37,6 tỷ USD<br>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 7,4 tỷ USD, tương đương giảm 17%<br>Tài sản lớn nhất: Ikea Group, hãng bán lẻ nội thất lớn nhất thế giới<br>Nguồn gốc tài sản: Tự thân<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 13
7. Ingvar Kamprad

Giá trị tài sản ròng: 37,6 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 7,4 tỷ USD, tương đương giảm 17%
Tài sản lớn nhất: Ikea Group, hãng bán lẻ nội thất lớn nhất thế giới
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 13
<b>6. Larry Ellison</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 40 tỷ USD<br>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 8,8 tỷ USD, tương đương giảm 18%<br>Tài sản lớn nhất: Hãng phần mềm Oracle<br>Nguồn gốc tài sản: Tự thân<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 9
6. Larry Ellison

Giá trị tài sản ròng: 40 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 8,8 tỷ USD, tương đương giảm 18%
Tài sản lớn nhất: Hãng phần mềm Oracle
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 9
<b>5. Alice Walton</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 9,7 tỷ USD <br>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 9,7 tỷ USD, tương đương giảm 50%<br>Tài sản lớn nhất: Hãng bán lẻ Wal-Mart<br>Nguồn gốc tài sản: Thừa kế<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 23
5. Alice Walton

Giá trị tài sản ròng: 9,7 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 9,7 tỷ USD, tương đương giảm 50%
Tài sản lớn nhất: Hãng bán lẻ Wal-Mart
Nguồn gốc tài sản: Thừa kế
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 23
<b>4. Rob Walton</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 9,9 tỷ USD<br>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 9,9 tỷ USD, tương đương giảm 50%<br>Tài sản lớn nhất: Hãng bán lẻ Wal-Mart<br>Nguồn gốc tài sản: Thừa kế<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 22
4. Rob Walton

Giá trị tài sản ròng: 9,9 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 9,9 tỷ USD, tương đương giảm 50%
Tài sản lớn nhất: Hãng bán lẻ Wal-Mart
Nguồn gốc tài sản: Thừa kế
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 22
<b>3. Jim Walton</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 30,2 tỷ USD <br>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 10,6 tỷ USD, tương đương giảm 25,9%<br>Tài sản lớn nhất: Hãng bán lẻ Wal-Mart<br>Nguồn gốc tài sản: Thừa kế<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 19
3. Jim Walton

Giá trị tài sản ròng: 30,2 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 10,6 tỷ USD, tương đương giảm 25,9%
Tài sản lớn nhất: Hãng bán lẻ Wal-Mart
Nguồn gốc tài sản: Thừa kế
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 19
<b>2. Warren Buffett</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 63 tỷ USD<br>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 10,8 tỷ USD, tương đương giảm 15%<br>Tài sản lớn nhất: Tập đoàn đa lĩnh vực Berkshire Hathaway<br>Nguồn gốc tài sản: Tự thân<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 3
2. Warren Buffett

Giá trị tài sản ròng: 63 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 10,8 tỷ USD, tương đương giảm 15%
Tài sản lớn nhất: Tập đoàn đa lĩnh vực Berkshire Hathaway
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 3
<b>1. Carlos Slim</b><br><br>Giá trị tài sản ròng: 53,5 tỷ USD<br>Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 19,2 tỷ USD, tương đương giảm 26%<br>Tài sản lớn nhất: Tập đoàn viễn thông America Movil<br>Nguồn gốc tài sản: Tự thân<br>Xếp hạng tỷ phú thế giới: 5
1. Carlos Slim

Giá trị tài sản ròng: 53,5 tỷ USD
Giảm so với đầu năm (tính đến ngày 24/12): 19,2 tỷ USD, tương đương giảm 26%
Tài sản lớn nhất: Tập đoàn viễn thông America Movil
Nguồn gốc tài sản: Tự thân
Xếp hạng tỷ phú thế giới: 5
(VNeconomy)

Trang

 
Top