Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán - Kiến thức chứng khoán - Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

27/12/2015

Chi tiêu trong phạm vi kế hoạch của gia đình

Theo các thương gia người Do Thái, mỗi ngày tính tiền cho mình, là một việc hết sức quan trọng trong kinh doanh, như vậy mới có thể tránh được nguy cơ về tài chính. Vì nguy cơ về tài chính có thể gây ra khủng hoảng về tinh thần.

 
(Trích từ sách Bản lĩnh người Do Thái trong kinh doanh)

Share:

Xem nhiều

Follow by Email

Tìm kiếm

Business